Amateurverenigingen naar scholencomplex Elzenstraat/LvanLeijdenstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2018 | Gewijzigd op: 07-05-2018
De gemeente gaat de scholen tussen de Elzenstraat-Lucas van Leijdenstraaa bestemmen voor [culturele] amateurverenigingen, zoals De Stadspijpers, Moyses' Bosch, de Halve Kompagne der Dienstdoende Schutterij, tzt mogelijk Bij Katrien.
De bedoeling is dat per 1 januari 2019 het schoolgebouw in gebruik  wordt genomen. De gemeente zal jaarlijks € 36.000 in het gebouw investeren.
Schoolcomplex tussen Elzenstraat
en Lucas van Leijdenstraat.


foto © paul kriele, 7 mei 2018.
............