Boom&Bosch en Milieuvereniging klagen over slechte oevers Engelermeer

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2018 | Gewijzigd op: 25-04-2018In een brief  [dd. 24042018] hebben de stichting Boom en Bosch en de Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant bij wethouder Eric Logister geklaagd over de slechte toestand waarin de oevers van het Engelermeer verkeren. Helmus Boons dringt er in zijn brief op aan onmiddellijk handhavend op te terden tegen vernielingen van nesten van eenden en waterhoenen.

De firma Boskalis is op bovengenoemde locatie grondverzetwerk aan het plegen waarbij het er grof aan toe gaat. Naast het dichtschuiven van rietkragen worden er ook bomen en struiken weggehaald en verdwijnen er paaiplaatsen onder het zand. Dit alles in het broed- en paaiseizoen. Wij achten dit in strijd met de Wet natuurbescherming.  

   

Engelermeer


Toestand van de vernielde oevers
van het Engelermeer door Bos Kalis.

foto's © helmus boons, 24 apri 2018.
 

Boons wil graag op korte termijn weten welke acties er door de gemeente worden ondernomen om het werk stil te leggen en of u op grond van een vastgestelde overtreding een boete gaat opleggen.