Opening Buurderij op Mgr. van Roosmalenplein.

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-05-2018 | Gewijzigd op: 11-05-2018

Woensdagmiddag 9 mei 2018 heeft gedeputeerde Anne-Marie Spierings van o.a. Agrarische Ontwikkeling de Buurderij Den Bosch op de Graafse Akker bij het Mgr. van Roosmalenplein officieel geopend. Een Buurderij is een afhaalcentrum van  boeren uit de omgeving met verse lokale producten, zoals brood, taart thee, bloemen, zuivel, vlees, honig en groenten. Doel van de boerderijwinkel is om de lokale landbouw te ondersteunen en een transitie naar duurzame landbouw te bevorderen. Na een bestelling kan een lid elke woensdagmiddag 16.30 -18.30 uur  op de boerenmarkt  de producten af komen halen.

 

Toespraak door gedeputeerde Anne-Marie Spierings
die uit handen van Sophie Gruijters en Els Govers
van de Buurderij een mandje met lekkernijen ontving.
 
fotot's © paul kriele, 9 mei 2018.

Initiatiefnemers zijn Sophie Gruijters en met name Els Govers. Els heeft het voorbereidend werk verricht  en samen met Sophie van de Transfarmers is zij bij potentiële boeren en telers in de regio op zoek geweest naar producenten die  ons het dagelijkse -biologische -  voedsel kunnen leveren.

Het voordeel van een Buurderij is dat er geen overschotten zijn. Producten worden online besteld en op woensdagmiddag afgehaald. Er worden door de lokale boeren een minimaal aantal voedselkilometers gemaakt. Dus het is ook nog eens goed voor het milieu, legt Els Govers uit.

Gedeputeerde voor Agrarische Ontwikkeling Anne –Marie Spierings begon haar toespraak met: 'Goed voedsel is de basis voor een goed leven in alle opzichten voor je gezondheid, bij het werken en bij het sporten. 

Deze Buurderij zorgt dat we, wat voedsel betreft, van elkaar kunnen leren, zoals bijv.  waar het vandaan komt. En de boer krijgt meer waardering doordat hij op deze manier in contact komt met de klanten.

Internationaal bestaat dit systeem al wel, maar voor Brabant is het initiatief tamelijk nieuw. Dus het is best spannend,’ zei Spierings en ook best moeilijk het zo op te zetten. Maar als provincie vinden we het belangrijk dat Buurderij zal slagen’.

-Boven: Moment waarop de producenten
[boeren, telers bakkerij en melkhandel]
door Sophie Gruijters worden voorgesteld.

-Rechts boven: De winkel van de Buurderij.

-Rechts: Een deel van de Graafse Akker, waar
ook producten voor de Buurderij vandaan kome
n.


foto's © paul kriele, 9 mei 2018.
........................

Het systeem Buurderij

Uitgangspunt is dat de boer de prijs bepaalt. Van de opbrengst ontvangt de boer/teler 80 %,  en 10% gaat naar de Buurderij ter verantwoording van de kosten en 10% naar het team Boer en Buren, waarmee de financiële afwikkeling  gebeurt, het opzetten en in stand houden van de website  en het coachen van de boeren.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings ontving  uit handen van het duo Els Govers  en Sophie Gruijters een mandje met allerlei toepasselijke lekkernijen.

Boeren en telers

Karien van Rijst met bloemen en honing, Danialle en Bart uit Haaren met groenten van het seizoen, zoals in deze tijd raapsteeltjes, koolrabi, venkel en selderij. Tuinjoop uit Maaspoort met plantjes en kruiden. Linda van tuinderij ’t Wilt in Rosmalen en bakker Welten, Harriëtte van de Regte Heide. Dat is een melkveehouderij en ook runderen, Hoeve De Heidevelden met fruit en de buurttuin De Graafse Akker.

-Links 'De Rode Kooltjes'
met Stan, José en Wim.

-Onder: De nieuwe generatie
voor de Buurderij is op komst. 
foto's © paul kriele, 9 mei 2018.Op de achtergrond speelde Stan, José enWim van ‘de Rode Kooltjes’.

Voor info en lidmaatschap, zie het bestelplatform van Boeren & Buren:  www.boerenenburen.nl email: buurderijdenbosch@gmail.com


Terug naar boven