Lokaal Liberaal wijst op woonsituatie gehandicapten in West I

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-05-2018 | Gewijzigd op: 16-05-2018
De fractie Lokaal Liberaal wijst in een brief [dd. 21 maart 2018]  op de onwenselijke woonsituatie van gehandicapten op de Copernicuslaan.  B&W reageert per brief [dd. 15 mei 2018] dat zij niet verantwoordelijk is voor de financiering. Deze zorgverloopt op basis van indicatie. Daar zijn Zorgkantoor, de corporatie  en de bewoners zelf  mee akkoord gegaan, alhoewel de woningen verouderd, maar nog goed bewoonbaar zijn. 
Voor een mogelijke 'normale' behuizing hebben we uw signalen doorgeven aan SWZ en het Zorgkantoor, aldus B&W. Bij die zoektocht, die al door SWZ en de wooncorporatie in gang is gezet, is bekeken of uitbreiding op de locatie Simon Stevinweg mogelijk is. Dat bleek niet haalbaar.
Bij die keuze van een nieuwe locatie wordt rekening gehouden met het zorgaanbod en de zorgaanbieders
, aldus B&W.