Ceremonie rond gereconstrueerde Waterpoort op Herman Moerkerkplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2024 | Gewijzigd op: 24-02-2024
'Openingsceremonie' van de Waterpoort op donderdag 22 februari 2024
....
.....

 'De Watertoren van binnen en van buiten gezien. Rechts de voormalige Regentenkamer van het bestuur der Godshuizen.
foto's © paul kriele, 22 februari 2024

Rond de officiële  afronding van de reconstructie en restauratie van de Waterpoort op het Herman Moerkerkplein op donderdag 22 februari 2024 was een kort programma samengesteld. 
Het begon met een tweespraak tussen een  middel eeuwse metselaar en een hedendaagse bouwvakker. [Zie onderaan artikel] 
 
Marianne vander Sloot sprak over het moment waarop zij in 2022 de eerste steen had gelegd. Van der Sloot:' Die van mij ligt scheef, maar de rest ligt recht'. Dat moest na afloop van de ceremonie wel even worden bekeken.

foto © paul kriele, 22 februari 2024.
.................................................................
Toespraken
Daarna gaf de projectleider bij het karwei door aannemer Nico de Bont   Syquin van den Berg een uitleg over dit unieke kwarwei en uitte hij zijn trots op dit handwerk dat twee jaar in beslag nam. Van den Berg benadrukte het gebruik van bakstenen bij deze reconstructie. Ze moesten zo goed mogelijk overeenkomen met de historische stenen in de deels behouden 13e eeuwse Waterpoort. Van den Berg gaf daarbij aan dat intern leerling bouwvakkers en gevorderden bij Nico de Bont een speciale training krijgen omtrent het bouwen/restaureren van historische monumenten. Een specialiteit waar de Vlijmense aannemer zich ook op wil gaan toeleggen.
Wethouder Marianne van der Sloot benadrukte nog eens dat deze waterpoort door mensenwerk is gereconstrueerd. 'Het vraagt veel vakmanschap,' aldus Van der Sloot. 'Dit onderdeel van de vestingwerken, kan dan wel eeuwen oud zijn, maar het geeft ook het heden en de toekomst aan.' Daarmee duidde zij op het [regen-]waterbeheer, het aspect van hitte-stress en de vergroening die zich nog moet ontwikkelen. Voor een uitleg daar over wees zij op de ter plaatste aangebrachte QR-code die ook het verhaal van de Waterpoort bevat.
Van der Sloot tot slot: 'Dit nieuwe sieraad van de stad is een plek is voor iedereen. Wij zullen de rondleiders in de stad aangeven de Waterpoort in hun route op te nemen.
Wethouder Marianne van der Sloot had ook de buurtbewoners uitgenodigd omdat zij noal wat overlast van de bouw hadden ondervonden.
'Maar,' sprak de wethouder, 'Ze krijgen er wel een uniek sieraad van de stad voor terug.'
Rechts: De trotse  projectleider bij het vakwerk Syquin van den Berg.

.......................................
foto's © paul kriele, 22 februari 2024.

Tweespraak tussen metselaars....
Het programma was dus begonnen met een tweespraak door enkele leden van Moyses' Bosch onder de titel 'Metselaarslatijn', een theaterstuk geschreven door  Antoine Jacobs [bestuurslid Knilispoort].
In hun verhaal werd heel toepasselijk het verschil tussen het werk van een metselaar van toen en een hedendaagse bouwvakker op een speelse manier belicht. Daarin maakte de Waterpoort geschiedenis,  vanaf de 13e eeuw via het heden naar de  toekomst. In hun -soms wat humoristisch - verhaal, kwam - als sneer - ook de toren van de Waterpoort in beeld. In de visie van de architect is die niet in baksteen, maar in stalen lamellen uitgevoerd om die top niet te massief, maar transparant te maken, aldus de toelichting van de bouwvakker.
 

Hierboven de spelers van Moyses' Bosch:  de twee metselaars en middenin de echtgenote van de bouwvakker die  - na het boodschappen doen- haar man kwam ophalen om mee naar huis te gaan. foto's © paul kriele, 22 februari  2024
-----------------------------------------------------------------------
'Mooi sieraad voor de stad'
 
Van der Sloot richtte zich in haar toespraak tot - met name - de buurtbewoners: 'Na de overlast door de bouw hebben zij er toch iets moois voor terug gekregen. Het is een sieraad voor de stad.' De  'eerste steen' was in 2022  door de wethouder weliswaar scheef  gelegd. Daarom toog een klein gezelschap op haar verzoek na afloop van haar toespraak, naar de plek waar die steen is ingemetseld. 'De rest is allemaal recht gelegd,' sprak de wethouder nog vergoeilijkund. Er is een aparte foto, waarop  Van der Sloot met de projectleider van Nico de Bont en fotograaf Marc Bolsius de eerste steen staat te 'bewonderen'. 

De geschiedenis van de Waterpoort gaat terug naar de 13e eeuw toen de eerste stadsmuur werd gebouwd. Aanvankelijk was er dicht in de buurt de eerste Bossche binnenhaven, op het knooppunt  waar Aa en Binnendieze samen komen. 

De ceremonie werd verzorgd door Hotel Central voor wat de catering betrof. De gemeente liet - ivm de dreiging van regen - een tent plaatsen. 


Terug naar boven