Design Museum plant expositie 'Design van het Derde Rijk'

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-06-2018 | Gewijzigd op: 15-08-2019

8 september 2019 - 19 januari 2020
Het Design Museum Den Bosch voorziet een expositie die gaat over de Design van het Derde Rijk. Dat is voorals nog ook de werktitel.  Het betreft met name een thematische opzet en daarnaast ook een expositie met objecten.

Hety is voor het Design Museum de eerste grote overzichtstentoonstelling van design van het Derde Rijk. Daarin wordt de grote bijdrage van vormgeving aan de opkomst van de kwaadaardige nazi-ideologie getoond. Met de Volkswagen Kever, de Olympische Spelen in 1936, de swastika en de films van Leni Riefenstahl en belangrijke historische stukken uit Duitsland en Nederland. De tentoonstelling participeert in de herdenking van 75 jaar bevrijding van Den Bosch.

Hoofd afdeling Publiekszaken Joke Backx vertelt er nog erg omzichtig en onder voorbehoud over. 'We zijn daarover oriënterend en aftastend in gesprek met Duitse instanties en Duitse musea. We zullen met hen er eerst afspraken over moeten maken.' 
Het zou de eerste keer na de oorlog zijn, zowel in Nederland als in  Duitsland, dat specifiek een dergelijk beeld van het Derde Rijk binnen een expostie wordt uiteengezet en belicht. Backx:'Het wordt een tentoonstelling met een lange aanloop.' Meer kan en wil Backx hierover nog niet kwijt. 

Jonge ontwerpers
Dit  nieuws sloot aan bij de opzet van het door BAI en het Design Museum georganiseerde avond met bijdragen van twee jonge net afgestudeerde ontwerpers.  
Rick Abelen belichtte als afgestudeerd student architectuur /erfgoed de 'Muur van Mussert'  in Lunteren. De locatie is momenteel [ al vanaf kort na de oorlog in 1949] in gebruik als camping,  maar was een herinnering  aan een plaats van samenkomst van  NSB-ers onder leiding van Antoon Mussert. Die er maar kort in de oorlog 'Hagespraken' hield.
 
De door veel heesters en klimop
overwoekerde ' Muur van Mussert' in Lunteren.


foto © edestad.nl
...............................................................................................


Ruimtelijk Ontwerper Rick Abelen ontwierp voor deze locatie een 'bedenkcentrum'. Met die term wordt ook de suggestie van een herdenkingsplek vermeden. Rick Abelen ontwikkelde bij zijn visie een nieuwe entree  naar een ondergronds auditorium en een museumvleugel.
 
Jonge ontwerpers
in Design museum
-Boven: De bijdrage van Ruimtelijk ontwerper Rick Abelen.
 
-Rechts:  Elvis Kaltofen [r.] master InterieurArchitectuur [HKU]. 
Rechts fotograaf Gerard Monté.

f
oto's © paul kriele, 26 juni 2018.
........................................................................................................................

Intussen- na een prijsvraag-  is 'De Muur van Mussert' door het Rijk erkend als monument en werd er voor de toekomst van dit 'foute erfgoed' een stichting 'Goudsberg'in het leven geroepen. Daarin participeren de gemeente Ede, stichting Erfgoed Ede en de campinghouder. 
Abelen:'Om de geschiedenis te vertellen moet je ook de zwarte bladzijden laten zien. Deze Muur van Mussert is een nationaal symbool van collaboratie. Je kunt niet de geschiedenis onder tafel schuiven,' aldus de motivatie van de student.

Het geheim/de biecht
Elvis Kaltofen raakte door zijn fascinatie voor  de biecht zo gemotiveerd om daar een studie aan te wijden.
Elvis is in Den Bosch bekend geworden door het project van Imke van Dillen rondom de brugwachtershuisjes aan 'de kanaal'. Daar omheen heeft Kaltofen zijn omgaan van een persoonlijk geheim uitgewerkt. Kaltofen kwam pas op zijn 28ste uit de kast terwijl hij al vanaf zijn 13e wist dat hij homo is.
Dat geheim heeft hem door schaamte  en angst in zijn ontwikkeling belemmerd. Hoe daar doorheen en overheen te komen is in een fasegewijs project aangepakt.
Kaltofen: 'Dat geldt niet alleen voor mij. Ik ben niet de enige... Daarom heb ik het ook toepasbaar gemaakt voor  zwervers, of bijv. op drank -en drugsverslaafden die ook met zo'n geheim zitten'.
Zijn project is in vier fasen uitgewerkt  van weghouden, ontkenning, tot innerlijke verwerking en acceptatie, en het uit de kast komen. Dat laatste volgt voora, zegt de afgestudeerd student Interieur Architectuur,  omdat je beseft dat je verder wil met je ontwikkeling/carriere'. 
Om niet het weinig toegankelijke katholieke beeld van een besloten en geheim achtige biechtstoel te volgen heeft Kaltofen een meer toegankelijke  'biechtstoel' opgesteld die je stapsgewijs kunt volgen.
Kalthofen: 'Met de verwerking van mijn geheim heeft ook een dagboek me erg geholpen. Het werkt verlichtend.; . 

Terug naar boven