Samenwerking Design Museum met Joodse gemeenschap ihkv expo

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-08-2019 | Gewijzigd op: 03-09-2019

Design Museum werkt samen met betrokkenen bij lokale Joodse gemeenschap  in aanloop van expo 'Design van het Derde Rijk'.
Zondag 8 september 2019 demonstreert CJB [Communistisch Jongeren Bewewing]  op het Kerkplein tegen dit plan van het Designmuseum aandacht aan een NAZI-symbool te schenken. 
 

Links boven: Hitler bij
eerste steenlegging Volkswagenfabriek in 1938.


foto's © hugo jaeger /getty images[l-boven], historiek.net [l.]
en geschiedenisportaal [boven]. 

De doorlopende samenwerking met betrokkenen bij de lokale Joodse gemeenschap leidt tot een indringende verwijzing in de tentoonstelling naar de voormalige synagoge en het Joods Monument die tegenover het museum liggen. Brabant Remembers, de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding van Noord-Brabant heeft Design van het Derde Rijk  meegenomen in haar officiële programmering.
Vanuit de betrokkenen is een klankbordgroep gevormd.

Bij de voorbereidingen voor de tentoonstelling Design van het Derde Rijk (vanaf zondag 8 september2019) zijn in volle gang. De online kaartverkoop is van start gegaan.

De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door steun van Brabant C, het Mondriaan Fonds en de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 
Een concreet voorbeeld van die groep is het opnemen in de tentoonstelling van het lot van de lokale Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op het museumraam dat uitkijkt op de voormalige synagoge en het Joods Monument komt een tekst over het lot van de Bossche Joden. Hun verhaal zal ook onderdeel uitmaken van de familieroute door de tentoonstelling en de verschillende rondleidingen die het museum aanbiedt. Daarnaast zal een aantal van de lezingen van het publieksprogramma in de synagoge plaatsvinden.  

Bericht van 26 juni 2019: Gedurfde en inzichtgevende expo 'Design van het  Derde Rijk' 
Museumdirecteur Timo de Rijk gaat [vanaf 7 september 2019] in zijn designmuseum een overzichtsexpositie opzetten rond de NAZI-cultuur in het Derde Rijk [Duitsland].
Die expo, met beeldmateriaal, allerlei attributen [propaganda- [affiches en memorablia] en lectuur geeft inzicht in de [politieke] gewoonten en [publiciteits-] mode van de Nazi’s in het Derde Rijk.

 Achter de publiciteit van de Nazi's schuilt ook een brede organisatie die onder meer werkt met  communicatiedeskundigen en kunstzinnige ontwerpers. Design speelde daarin een doorslaggevende rol. 

De  nazi's toonden zich een meester om hun  doel te bereiken. Het gaf hen het middel aan de ontwikkeling van een kwaadaardige nazi-ideologie.Via deze expo zie je hoe de processen van beinvloeding destijds werkten. Naar buiten toe liet het nazisme een verleidelijk beeld zien van voorspoed en zorgeloos vertier. Intussen werden in 1933 al de eerste concentratiekampen opgezet...


De expo roept niet alleen weerstand en vragen op. Daar zit een overeenkomst in met de dodenherdenking die meer en meer neigt ook Duitsers bij die ceremonies te betrekken en welk verzet dat oproept. Maar Timo de Rijk wil dat de bezoekers gaan begrijpen hoe en waarom deze agressieve ideologie kon opdoemen en zo lang kon stand houden.
 
Museumdirecteur Timo de Rijk wordt in Babel geïnterviewd door presentator Ruud Geven.

foto © olaf smit, 25 juni 2019.
...........................................................................

De museumdirecteur heeft tot ver in Duitsland onderzoek gedaan, interviews afgenomen en een zeldzame en niet eerder vertoonde collectie –met moeite - in bruikleen heeft weten te verzamelen, zegt over zijn beoogde opzet: ’75 jaar na de oorlog moeten we niet alleen herdenken, maar ook begrijpen.’
Het  Haus der Deutsche Kunst en de Rijkskanselarij waren bereid kunstvoorwerpen af te staan.

Door een discussie in Babel [dd. 25062019] raakte die expo even weer in de publiciteit mede door het verzet van de anti- fascistenbond AFVN.
Achter de publiciteit van de Nazi's
schuilt ook een brede organisatie
die onder meer werkt met communicatiedeskundigen
en kunstzinnige ontwerpers
.
Daarmee toonden de nazi's zich
een meester om hun  doel te bereiken. 

Er is een uitgebreid publieksprogramma [voor uiteenlopende doelgroepen] beschikbaar. Een audiotoer en getrainde medwerkers begeleiden de bezoeker.

Terug naar boven