Design Museum Den Bosch naar Stadsdelta

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-07-2022 | Gewijzigd op: 21-07-2022
Design Museum Den Bosch naar Stadsdelta 
Eerder Stedelijk Museum, meer recentelijk beter bekend als Design Museum Den Bosch. foto © paul kriele, 31 mei 2018

Het Design Museum verhuist tzt naar de Stadsdelta. Daarmee komt ruimte vrij voor een herontwikkeling van het Noorbrabants Museum dat recentelijk een grote collectie [500 stuks] van het JK Art Foundation in bruikleen kreeg. Dat meldt B&W in een brief aan de gemeenteraad dd.19072022.
Ook voor het Design Museum betekent de nieuwe vestiging een doorontwikkeling en een gebiedsontwikkeling van de Stadsdelta.
De brief aan de raad staan geen verdere feitelijkheden, maar wel het verzoek van de musea hen bij die ontwikkelingen te faciliteren in financiële en ruimtelijke zin.
De plannen bevinden zich nog in een verkennende fase, maar er is wel op 16 februari 2022 door de vijf betrokken partijen een intentie-overeenkomst gesloten en heeft B&W met Gedeputeerde Staten afgesproken vanuit hun ondersteunende en faciliterende rol, die overeenkomst nader te willen uitwerken. Dat betreft bijv. de acceptatie van de bruikleenovereenkomst, de overname van het pand Mortel 4 [Design Museum] en de doorontwikkelingen van Het Noordbrabants Museum en het Design Museum.
B&W zoeken nog naar hoe [ten aanzien van profiel als de inhoudelijke wensen van het Museum] de nieuwe locatie voor het Design Museum en de Stadsdelta elkaar kunnen versterken. Het Design Museum zal dit najaar een visiedocument aan B&W voorleggen. Zij ontvangt de komende vier jaar incidentele middelen ten bedrage van € 250.000[vastgelegd in bestuursakkoord], ter ondersteuning van de eerste fase ‘verhuizing naar Stadsdelta’. Naar verwacht gaat die ondersteuning aan Het NoordBrabants Museum pas na de verhuizing van het Design Museum in en dus ook de daarbij passende financiële ondersteuning. Niet eerder dan 2029 -2030 [aldus de brief van B&W].