Design Museum Den Bosch naar Citadelhof

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2022 | Gewijzigd op: 16-12-2022

Rechts boven de Citadel loopt de Citadellaan, die eindigt bij de pijl naar het Citadelhofje.

................................
Het College van B&W bij monde van wethouder Mike van der Geld en museumdirecteur Timo de Rijk maakten donderdagmiddag 15 december 2022 bekend dat het Design museum naar het Citadelhofje aan de Citadellaan gaat.
 In oppervlakte groeit het museum sterk uit: 1000 m² erbij. Er wordt ook nog gedacht aan een parkeergarage in de buurt. Beiden toonden zich erg enthousiast.  Kosten van het project 43 miljoen.  Voor de komst van het museum moeten de huisjes [15 of minder] van dit unieke hofje wijken.
 Op 31 januari 2023 zal de gemeenteraad zich over dit plan uitspreken. De bouw dient over zeven jaar klaar te zijn. 
Het Cttadelhofje aan deCitadellaan waar nu nog 15 [eerder 17 woninkjes]  staan. Bij de aanleg van de Diezebrug werden  er twee op de westeijke punt gesloopt.De SP en Leefbaar maken bezwaar tegen het plan en ook tegen de sloop van dit hofje. 
foto © paul kriele,  7 november 2020.