Kinderparlement komt met slimme ideeŽn en wensen

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-04-2019 | Gewijzigd op: 04-05-2019
Vrijdagmorgen 5 april 2019 kwam in het Bestuurscentrum in de raadszaal, waar elke maand volwassen politici vergaderen voor de achtste keer het Kinderparlement bijeen. 
De zitting werd geleid door Florien Sleutjes [ kinderburgemeester ad interim] in het bijzijn van Arlène Denissen [als plaatsvervangend burgemeester en vertegenwoordigster van de schoolbesturen]  en in plaats van Ufuk Kâyha als wethouder voor onderwijs wethouder Mike van der Geld. Van de leerlingen van de tien deelnemende basisscholen kwamen volop wensen en ideeën ter tafel. 
De zitting, waarbij ook de ouders aanwezig konden zijn, stond onder leiding van de presentatoren Marleen Kant en Hans van Zoggel.
 


Bestuurscentrum
De raadszaal dit keer voor een
zitting van het Kinderparlement bijeen.


foto © paul kriele, 5 april 2019.
................................................................................

De deelnemende scholen waar Antonius Abt, Kindcentrum De Hobbit,  KC Caleidoscoop, Kruisboelijn,Kindcentrum Het Rondeel .Kindcentrum  Het Schrijverke, Montessorischool Merlijn, Kindcentrum De Ontdekkingen Kindcentrum De Terp 

Boven de raadszaal met de publieke tribune. Hieronder de raadszaal met circa 50 kinderen als afvaardiging van deelnemende scholen. 
 
.....................
.....................

Hierboven de raadszaal met de aanwezige kinderparlementsleden. 
Hieronder: De bestuurstafel  foto's © paul kriele, 5 april 2019
 

-Hierboven: Hakki Zade Erciyes en
Ayaan Alazow van basisschool Nour
en Elanur Ocalan van de Kruisboelijn 

-Rechts: Wethouder Mike van der Geld die kennis maakt met de persgroep met Liza, Eva en Ilyas

-Rechts boven: de plaatsvervangend burgemeester Arlène Denissen* en de kinderburgemeester ad interim Florien Sleutjes en wethouder Mike van der Geld, namens de gemeente Den Bosch aanwezig.
Van der Geld nam wethouder Ufuk Kâyha waar. 

*Arlène Denissen vertegenwoordigd
de schoolbesturen [SSPOH].  


foto's © paul kriele, 5 april 2019.


Het kinderparlement is ontstaan uit uit de groepsvergaderingen op school waaruit leerlingenraden en schoolforums zijn ontstaan. Daaruit is het Kinderparlement gegroeid. Doel is een bijdrage te leveren aan leerlingenparticipatie, burgerschap en democratie.

Kinderlintje-commissie 
Apart van de genoemde commissies  stelde zich de commissie Kinderlintje voor. Het was op verzoek van burgemeesterJack Mikkers om een commissie in te stellen die de procedure en de behandeling van kandidaten voor een kinderlintje gaat uitwerken.  

Op de foto links de commissie kinderlintje die de aanmelding en procedure van de toekenning van een kinderlintje gaat uitwerken. 
Net zoals bij volwassenen, die een lintje kunnen ontvangen, kunnen kinderen door hun inzet of hulp of andere verdiensten ook voor een lintje in aanmerking komen. Niet één keer per jaar maar dat die uitreiking kan meerde malen per jaar plaats vinden.

Op 20 november 2019 de 'Dag van het kind' willen zij dat het kinderlintje voor het eerst wordt uitgereikt. Dan is ook, bij het begin van het schooljaar 2019-2020, de eerste kinderburgemeester aangetreden. 

Foto hierboven rechts: De toelichting van de commissie Kinderburgemeester. 
foto's © paul kriele, 5 april 2019. 
-----------------
De onderwerpen waar de leerlingen zich in hadden voorbereid en zich in hadden verdiept en die vervolgens in de raadszaal  pitchgewijs door kleine team van twee à drie leerlingen van deelnemende  school werden gepresenteerd 
waren: duurzaamheid & milieu, zwerfaval, eenzaamheid, afval plastic soep.
 De zitting van het Kinderparlement
in de raadszaal van het Bestuurscentrum
werd gepresenteerd
door Marleen Kant en Hans van Zoggel
.


.................................................
-Rechts: Met een hamerslag zoals een
voorzitter dat betracht te doen, opende de kinderburgemeester ad
interim Florien Sleutjes de zitting van
het Kinderparlement in het Bestuurscentrum.


foto's ©paul kriele, 5 april 2019.
 
....

-Boven: Peppijn en Lenne van De Hobbit, die
niet gaan demonstreren en ook niet in gele
hesjes gaan protesteren,  maar wel het milieu
beter willen maken door licht vaker uit te doen
en de computer op tijd  af te zetten.

-Rechts boven: Nikki Sannes en Jules Korsten van
't Schrijverke hadden als thema's: beweging, wifi en cadeau.  Wanneer je iets wilt weggooien moeten daar voor opvallende en kleurrijke bakken voor zijn. Bij dat opruimen zou je iets cadeau moeten krijgen. Een beloning dus.

-Rechts: Elvis en Arthur van Antonis Abt zien het poolijs smelten en de zeespiegel stijgen. We moeten zelf energie besparen en/ of zelf energie opwekken. En de gemeente zou bewoners bij nieuwbouw zonnepanelen tegen korting moeten aanbieden. 

 
.........
-Hoerboven: Duurzaamheid en zwerafval  keerden vaak terug. 'Duurzaam is niet duur''  beweert dit stel. Zelf oplossingen aandragen bijv. door water op te vangen, reageerde wetouder Mike van der Geld.  Jalena en Joacila kwamen met de idee van het instellen van het vak 'Duurzaamheid'. 

-Rechts: Het affiche van Elvis en Arthur over de aanpak van energiebesparing en kinderen groener maken. 
foto's © paul kriele, 5 april 2019.
.........

De afsluiting met het in stemming brengen van de gehouden pitches. Door op een van de zes affiches gele plakkertjes te plakken kwamen de scores in zicht. De hoogste scoren haalden Peppijn en Lenne  met 13 stemmen en de op een na hoogste waren  Elvis en Arthur met 11 stemmen.  Dus de pitch van de Hobbit met Peppijn en Lenne, die met leuke voorstellen voor het milieu beter maken kwamen, scoorde het hoogste.'Door allen een grote commissie te vormen', aldus Marleen Kant, 'gaan we dat plan realiseren'. 

Via een inschrijvingsblad kon de jeugd zich bij mede-organisator Jan Plooij intekenen voor de Commissie Duurzaamheid en Milieu.
 
-Rechts de stemming door het plakken
van gele etiketjes op een van de zes pitches.

-Hierboven: De pitch van Arthur en Elvis van Antonius Abt [links]
haalde 11 stemmen en de pitch van Peppijn en Lenne [rechts]
13 stemmen! 'Het milieu beter maken niet door te protesteren,
maar door oplossingen te zoeken'. 


 foto's © paul kriele, 5 april 2019.
.....................................................................................................................

Wethouder Mike van der Geld zei samenvattend: 'Jullie hebben netjes vergaderd en er is goed nagedacht over alles. Ik heb wel veel huiswerk mee gekregen. Maar daar horen jullie later nog meer over.' 
 De plaatsvervangend burgemeester Arlène Denissen  heeft echt slimme ideeën gehoord, zie ze tot slot. 'Iedereen is aan de beurt gekomen en van de rest van de leerlingen, zij hebben met veel aandacht geluisterd. Mij leek dat er veel passie is getoond en alles goed was voorbereid.'
 

Terug naar boven