Zitting Bossche Kinderparlement met actuele onderwerpen

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2022 | Gewijzigd op: 13-05-2022
Het Bossche Kinderparlement snijdt actuele thema’s aan.
De nieuwe raafdszaal met bovenin de publieke tribune waar weer voor het eerst een kinderparlement werd gehouden. foto © paul kriele, 13 mei 2022. 

Voor het eerst na corona werd fysiek weer het Bossche Kinderparlement in de nieuwe Raadszaal gehouden. Dat parlement, een jeugd gemeenteraad die actuele onderwerpen zoals LGBTQ+, het aspect vluchtelingen [opvang en inburgering] en versterking leerlingenraad ter discussie stelt. De leden zijn leerlingen van groep 8 van basisscholen/Kind Centra die zich voor dit parlement hebben ingeschreven*

*Deelnemende scholen. zie onderaan artikel.

De organisatie en begeleiding ligt bij de directeuren van twee Basisscholen -dit keer Hans van Zoggel vanEC 't Sparrenbos in Rosmalen en Marleen Kant van KC Den Krommenhoek, ook in Rosmalen en Anja Tijssen van Jenaplan De Ontdekking. Achter de schermen volgde Jan Plooij nauwgezet deze kinder-parlementszitting. Van de gemeente [als faciliteerder] hebben zitting een waarnemend burgemeester Ankie de Laat [bestuurslid ATO -Scholenkring] en als waarnemend wethouder Rob Ceelen van de gemeentelijke afdeling Jeugd.
Vanaf rechts: Rob Ceelen [in donker blauw colbert] waarnemend wethouder [werkzaam als hoof afdeling Jeugdzaken],  Ankie de Laat in het parlement waarnemend burgemeester [werkzaam als bestuurslid  ATO-Scholen Kring]. Aan  de volgende tafel zittien de jeugdvoorzitters van het parlement Lynn Steenbergen en rechts Kik van Manen. 
Staand in blauw overhemd  directeur Hans van Zoggel de basisschool Sparrenbos
en uiterst  links, net zichtbaar Maarleen Kant van basisschool Den Krommenhoek ook in Rosmalen.  Aan de lessenaar twee scholieren.

foto © paul kriele, 13 mei 2022.

De zitting van het parlement staat onder leiding van twee jeugdburgemeesters te weten Lynn Steenbergen en Kik van Manen van De Wijboom [Maaspoort] die de vergadering leiden en indien nodig commentaar leveren op de voorstellen die langskomen.

Ontstaan kinderparlement
Op de basisscholen zijn vanuit groepsvergaderingen de leerlingenraden voortgekomen en daar is weer het kinderparlement uit ontstaan. Met het parlement gaan de door de leerlingen gevormde commissies een onderwerp bespreken en hun uitwerking daarvan voorleggen aan het parlement, dat er op kan reageren.
De zitting werd nauwgezet gevolgd door de camera-en fotoleden van Kidsreport Dylan, Elanor, Mitch de Corte en Brechtje van de Water. 
De Kidsreporters olv Lesha Bosman klaar voor hun reportage. vlnr: Dylan, Eleanur, Brechtje van de Water en Mitch de Corte. foto © paul kriele, 13 mei 2022.

Deze morgen kregen, na een uitleg door Marleen Kant over de werkwijze van de parlementszitting, de waarnemend burgemeester Ankie de Laat en de waarnemend wethouder Rob Ceelen het woord om hun rol uit te leggen.
Maar eerste openden officieel, met een voorzittershamer, de kindervoorzitters Kik van Manen en Lynn Steenbergen de vergadering.
 
Links Kik van Manen en Lynn Steenbergen openen als kindervoorzitter het parlement.
Rechts Ankie de Laat, waarnemend burgemeester op deze bijeenkomst. 

foto © paul kriele, 13 mei 2022.

Wees jezelf..
Als eerste commissie kwamen aan het spreekgestoelte twee scholieren van De Troubadour die “Hoe zorgen we dat alle kinderen kunnen zijn wie ze zijn’. Daaruit kwamen onder meer naar voren: een vertrouwenspersoon aanstellen, goede afspraken maken, klassenregels volgen. ‘Ook de gemeente heeft als antwoord op dat onderling vertrouwen regels opgesteld,’ aldus Rob Ceelen, hoofd van de afdeling Jeugd bij de gemeente ’Maar help ook elkaar op straat en tijdens het spelen op het schoolplein. Dit is iets wat jullie met elkaar kunnen bespreken.’
...........
De commissie die als eerste aan bod kwam in het Bossche Kinderparlement bestond uit de scholieren van De Troubadour. Zij brachten ter sprake: 'Te zorgen dat alle kinderen kunnen zijn wie ze zijn'.  foto © paul kriele, 13 mei 2022. 

Het aspect LGBTQ+
 
Matze en Jasmijn van basisschool 't Sparrenbos.waren van de commissie  LGBTQ+ Dat is een actueel aspect dat breed en lang in het kinderparlement werd besproken.
foto © paul kriele, 13 mei 2022. 

De volgende commissie met  Matze en Jasmijn van basisschool 't Sparrenbos.legde het onderwerp LGBTQ+ aan het parlement voor en vroeg om reacties. 'Dat geaardheid en ander/vreemd gedrag met elkaar besproken kan worden in lessen op school, lichtten, Jasmijn en Matze toe. Of door middel van spelletjes of met activiteiten zoals handvaardigheid en interviews. En zorg dat je pesten voorkomt of tegen gaat, was hun oplossing. Maar houdt dit wel bespreekbaar.
Matze:’Als commissie hebben we dat op school ingebracht. Daaruit is bijv. een interview met de krant voortgekomen.’

Vluchtelingen kinderen
De derde commissie was verdeeld over drie groepen. De presentatie deden Constantijn Hilkens en Ties Hoefnagel van Jenaplan De Ontdekking, gevolgd door een Jonne en Sylke van KC De Sprong [Rosmalen] en Aniek en Thijmen van Het Palet [Noord/Maaspoort] .
De idee was voor de Oekraïense kinderen in extra groepen in de stad op te richten en hen daar -door een speciale leraar - les in Nederlands te geven. Niet on-line, maar fysiek.
In een groep van drie commissies  beten Constantijn en Ties met hun presentatie over Vluchtelingenkinderen de spits af. De twee andere commisies volgden hen, te weten Jonne en Sylke van KC De Sprong en Aniek en Thijmen van BS Het Palet. 
foto © paul kriele, 13 mei 2022

Uit de raadszaal kwamen voor stellen om spullen op te halen voor de vluchtelingen of een collecte te doen, of lege flessen in te leveren. Ties en Constantijn willen een commissie vormen ter ondersteuning van de Oekraïense kinderen
Waarnemend burgemeester Ankie de Laat stelde voor de Nederlandse kinderen in ieder geval samen te brengen met de Oekraïense omdat dat beter voor elkaars begrip en acceptatie is. Een commissielid kwam met de idee om een van de Oekraïense kinderen uit te nodigen voor een spreekbeurt in het parlement zodat we elkaar beter leren kennen.

Leerlingenraad op de kaart
Het laatste onderwerp was ‘de Leerlingenraad’, beter gezegd het gebrek aan bekendheid daarvan. Commissieleden Dyma van de Heijden en Setyayesh Saadat willen die raad op school beter bekend maken door bijvoorbeeld een foto daarvan te publiceren, via de mediatoren bekendheid aan te geven, met behulp van een ideeënbus bekend maken en ideeën opvragen of een artikel doen plaatsen in parro en social media.
Een scholier van de Troubadour liet zijn T-shirt zien waar op de rugzijde, ter promotie het logo van de Leerlingenraad staat afgedrukt .
 
De raadszaal met de parlementsleden en de  ouders op de publieke tribune.
foto's © paul kriele, 13 mei 2022.

Sluiting
De betreffende onderwerpen werden door de commissieleden voor verdere uitwerking en /of aanvulling met de ingebrachte ideeën mee terug naar hun school genomen.
De parlementsleden konden zich op een inschrijfformulier melden bij Jan Plooij of zij aan een van de commissies willen deelnemen.
Ankie de Laat  waarnemend burgemeester op deze bijeenkomst, sloot de zitting af met een Engels spreekwoord: ‘De sleutel van het succes ligt bij jezelf’. Of nog eentje: ‘Als we willen veranderen begin dan bij jezelf’.
Rob Ceelen [Gemeente afdeling Jeugdzaken]: ‘Ik heb zoveel ideeën gehoord. Dit is wel de eerste keer dat ik deze Kinder-Parlementszitting mag bijwonen, maar ik kijk uit naar een volgende bijeenkomst.’

*Deelnemende scholen
De deelnemende scholen waren dit keer: Antonius Abt Engelen [locatie Park en locatie het Slot], 't Schrijverke, 't Ven,  Boschveld, De Haren, Het Rondeel Aawijk, 't Sparrenbos Rosmalen, De Springplank, De Wijboom Maaspoort, De Sprong Rosmalen, Kruisboelijn West, De Hobbit, De Troubadour Rosmalen, Het Palet Maaspoort, De Wittering in de Groote Wielen,  De Terp, Den Krommenhoek, Sterrenbosch. 

Terug naar boven