Bezoek bewoners Eemwijk aan expo Bossche Voetbal Vereniging

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2019 | Gewijzigd op: 16-03-2019
Bewoners van verzorgingshuis De Eemwijk [voorheen Oosterhof] bezoeken  donderdag 21 maart a.s.  de tentoonstelling van BVV in het clubhuis rechts naast stadion De Vliert [Victorialaan] .De initiatiefnemer en mede samensteller Jan van Mill heeft de bewoners uitgenodigd. Vooral het historisch aspect  moet de bewoners aanspreken, aldus Jan van Mill, die zelf al 72 jaar lid is van de Bossche club. De bezoekers worden verwelkomd door sport journalist Henk Mees, sociaal-historicus Frans van Gaal en Jan van Mill zelves. 

Bericht van 8 december 2018: Permanente expositie van Voetbalclub BVV nabij stadion De Vliert
Vrijdagmiddag 7 december 2018 opende  Paul Kagie, fractieleider van Leefbaar ’s-Hertogenbosch, voorheen wethouder, samen met Jan Hoefs,  de permanenten expositie  van 112 jaar  Bossche voetbalvereniging. Kagie is ambassadeur van het Bossche amateurvoetbal.
De expositie bevat allerlei materiaal hoofdzakelijk afkomstig uit de collectie van Jan van Mil, die hij in 72 jaar van zijn lidmaatschap heeft verzameld. Van Mil wilde zijn verzameling niet aan het Stadsarchief schenken, maar in eigen [club-]huis bewaren en tentoonstellen. De expositie is ingericht door 'Verel Expo', een bedrijf van  Christiaan, de zoon van Cor Verel.
Ook is er intussen van oude  8mm films een digitale versie gemaakt en aan de museumcollectie toegevoegd. Mogelijk wordt de film in de verkoop gebracht. 
-Boven en rechts en onder: De opening
van de expositie 112 jaar BVV als Bosch' Erfgoed.

Paul Kagie knipte met Jan
Hoefs het lint voor de expositiezaal door.foto's © paul kriele, 7 december 2018.
........................................................................................................
-Links en boven de zaal
met oudere leden en een tafel met jeugd....

-Links: Toespraak van Frans van Gaal, waarin
hij het waardevolle bezit, maar ook de historsiche
rijkdom van de Bossche Voetbal Vereniging
onderstreepte waardoor beiden een Bosch' Erfgoed betekenen.
  
‘Het is Voetbalerfgoed,‘ aldus Frans van  Gaal fervent clublid en ondersteuner bij uiteenlopende [communicatieve] clubactiviteiten. Maar Van Gaal en ook voorzitter Wim van de Wiel maken zich zorgen over de club die zich zelf, naast de steun van hoofdsponsor Timmermans Infra, moet bedruipen. Van de Wiel: ‘De club is met zijn clubhuis dan wel hypotheek vrij, maar ik maak me zorgen om het ledenaantal*.’
Van Gaal: ‘Dat erfgoed moet bewust en permanent tentoon gesteld worden,’ zegt Van Gaal, die hoopt dat door deze tentoonstelling er een prikkeling uit gaat en nieuwe energie oproept, zodanig dat BVV weer meer bij de jeugd gaat leven en daardoor een steviger basis krijgt. BVV moet om dat Erfgoed door de Gemeente en de KNVB geholpen worden'. 
*BVV telt een kleine 400 leden , waarvan ongeveer 100 oudere leden. Wilhelmina telt er rond de 1.000.
Op dat nieuwe elan haakte de gastspreker en betrokken voetballiefhebber Kagie in. Aan het eind van zijn toespraak, die vooral gericht was op het verleden, pleitte  Kagie voor een nieuwe toekomst van De Vliert.
  ...... 
-Boven De Nees Kerssens en Jan van Mil. 

-Boven rechts: Een trotse Jan van Mil
heeft zojuist de verloren geraakte bokaal
van seizoen 1991-1992 [Amstel Cup]
van oud trainer John Huisman ontvangen.

-Rechts: Sportverslaggever Henk Mees
achter de replica van de bokaal van 1991-1992
.

foto's © paul kriele, 7 december 2018.
................................................................................
 
 .....................
Tussendoor werd er door Frans van Gaal nog een interview afgenomen met sportverslaggever Henk Mees van het Brabants Dagblad. Mees, een verwoed Wilhelminiaan, maar ook een BVV-er geworden, wist allerlei saillante feiten uit de oude doos van ‘Rood-Zwart’ op te roepen. Dat Charles Jackson niet de eerste Engelse trainer was [Dat was Juce Smidt] en dat de omkoping van H.S.' keeper Wim Landman in 1956 nooit is gebeurd, doordat het geld [Hfl 2.400] later aan de supportersclub werd terug gegeven. Die wedstrijd in Den Haag won BVV overigens met 1-5. Het bestuur heeft over die affaire pas later opening van zaken gekregen.
Frans van Gaal interviewt sportverslaggever
Henk Mees die wat oude feiten over BVV recht zet.foto © paul kriele, 7 december 2018.
...........................................................................................
Plan voor jeugd-sportactiviteiten op  De Vliert Terug naar de bevlogen Kagie:’De toekomst van het complex ligt in de handen van de nieuwe eigenaar van FC Den Bosch’.  Kagie duidt er op dat op De Vliert de mogelijkheid ligt voor het opnieuw uitvinden van een sportclub in een nieuw concept. Dat zou BVV met  FC Den Bosch zakelijk moeten aanpakken.  Het  doel is een breed scala van sport activiteiten gericht op de jeugd op te zetten’.
Kagie nogmaals verwijzend naar de vergrijzing waar we voor staan. ‘Je dient als club daarop voorbereid te zijn en er een antwoord op te hebben. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. BVV heeft als vitale  vereniging in die ruim honderd jaar wel wat laten zien. Onder de leden zijn er velen die de club draaiende hebben weten te houden’. Zo besloot  Kagie zijn toespraak en werd uitgenodigd over te gaan samen met Jan Hoefs tot het openen van de tentoonstelling.
Maar voordat het zover kon komen kwam John Huisman ten tonele.  Huisman is meer dan 13 jaar hoofdtrainer geweest van BVV. Maar hij kwam met de plot van een kampioensbeker uit het seizoen 1991-1992.  Deze Amstelcup werd indertijd ontvreemd  tot grote teleurstelling van Jan van Mil.  Huisman heeft er een replica van laten maken en dat topstuk mocht schatbewaarder Jan van Mil trots als een pauw aan de tentoonstelling toevoegen.
Een mooiere opening had BVV zelf niet kunnen  bedenken. 
De Nees Kerssens
De ‘Nees Kerssens op dit moment het oudste lid van 88 jaar. ‘De Nees’ is op 4 augustus 1930 geboren in de Diepstraat waar zijn ouders een groentewinkeltje hadden. Maar al in zijn tweede jaar verhuisde het gezin Kerssens naar de Dageraadseweg. Vader was sigarenmaker en moeder beheerde de winkel.
In de stad stond de familie  van moeders kant, afkomstig uit De Pijp, bekend als verkopers van ‘breekwaren’, zoals het toen heette. En ‘het bordje Henskes’ was een bekende verschijning op de Bossche markt. Vader Neeskens’ broer had café De Kiek en hun zus was getrouwd met eentje van Van der Kleij, wiens zus getrouwd was met Gerrit Schulte.
Groot verzamelaar en schatbewaarder Jan van Mil 
Jan van Mil, de grote verzamelaar, aan wie mede de tentoonstelling is te danken, is geboren op 10 mei 1934 in de Crispijnstraat [Sintstratenbuurt]. Jan vertelt de anekdote dat op het eind van de week de ‘meisjes van Verkade’ naar buiten kwamen met een grote zak kruimels. Dat was de gewoonte daar. 'Maar de jongens uit de buurt  kenden die gewoonte. We stonden al bijtijds  die meiden op te wachten om een paar handjes kruimels van hen op te kunnen vangen'. 
=========================
Artikel van 30 november 2018 Expositie rond 112 jaar BVV 
Op vrijdag 7 december 2018 viert BVV [Bossche Voetbalvereniging] met een interview met Henk Mees door Frans van Gaal en een lezing door voetbalfan Paul Kagie van Leefbaar ’s-Hertogenbosch haar 122  jarig bestaan. Aan dat historisch moment is een tentoonstelling  gekoppeld. Die permanente expositie – in het clubhuis van BVV aan de Victorialaan - is  bedoeld om de grootste fragmenten van een roemrijke Bossche voetbalclub blijvend onder de aandacht te brengen. De expo, die de rijke geschiedenis* van BVV laat zien, is mede samengesteld door oud- speler en clublid Jan van Mil. De 72-jarige Van Mil heeft een omvangrijke en rijke collectie affiches, attributen en foto’s van de club  bijeen vergaard. Maar ook de ondernemer in geschiedenis Frans van Gaal, de sportjournalist Henk Mees en BVV-lid Cor Verel hebben op hun manier bijgedragen aan de tot standkoming.  
Hoogtepunten BVV had spelers uit alle lagen van de burgerij, zowel qua godsdienst als qua stand. In de jaren dertig trekt zij als eerste een Engelse trainer  aan: Charles Jackson. In 1938 betaalt de club haar spelers voor hun prestaties.
In 1948 wordt zij landskampioen en in 1965 levert BVV haar beste spelers in voor het  nieuwe betaald voetbal waar FC Den Bosch ook  deel van is gaan uitmaken.
BVV gaat terug naar de amateurstatus en fuseert met Wilhelmina waar ze jaren met argusogen tegen aan had gekeken.
 
 

Terug naar boven