Gemeente antwoordt op bezwaren tegen bomenkap Van Zwietenpark

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-01-2019 | Gewijzigd op: 10-01-2019
Tegen de  bezwaren die zijn geuit tegen de bomenkap in het Van Zwietenpark in Maaspoort antwoordt de gemeente:
in 2018 zijn 4 omgevingsvergunningen verleend voor de kap van in totaal 29 bomen. Die kap is noodzakelijk voor de herinrichting en extra vergroening van het park. Hierdoor wordt verdere schade [wortels, overlast, lichtgebrek e.d.] voorkomen. Daarnaast moeten er nog eens 29 bomen weg voor de aanleg van fietspaden en wortelschermen en groeiplaatsverbeteringen. Voor 20 ervan geldt een herplantplicht. Minimaal 40 bomen worden er extra bijgeplant. Dat betekent dat het park een extra vergroeningsslag krijgt. 

Van Zwietenpark in Maasport.

foto © gerard monte, 9 augustus 2006.
..................................................................................................................................
 

Na een reeks van behandelingen- via de gemeente binnengekomen bezwaren - door de commissie voor advies van bezwaarschriften, zijn er zeven van de acht  [van zes van de zeven was geen hoorzitting noodzakelijk..] heeft de gemeente op 21 december2018 alle adviezen ontvangen.
Hieruit is besloten dat zeven bezwaarschriften niet ontvankelijk zijn te verklaren en eentje deels niet ontvankelijk, deels ongegrond te verklaren. De reden is, dat de meesten te laat waren en dat voor de indieners die niet te laat waren geldt dat ze geen belanghebbende zijn, of  niet direct zicht hebben op de bomen.