Klachtenbrief van Horeca aan stadsbestuur ivm sof rond Winterland

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-10-2018 | Gewijzigd op: 19-10-2018
De Koninklijke Horeca afdeling Den Bosch en Hartje 's-Hertogenbosch, de Vereniging Hoteloverleg 's-Hertogenbosch en de stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch  stuurden [dd.17102018] aan het stadsbestuur een brief met ontsteltenis over de manouevres rond Joris' Kerstboom en de ambtelijke regels bij de inschrijving voor Winterland. Die brief volgt op een aandringen in een gesprek van 3 september j.l met wethouder Mike van der Geld, waarin het bestuur van Koninklijke Horeca Den Bosch benadrukte dat een grootschalig winterevenement met Joris Linssen van cruciaal belang is voor de stad. 
Het is goed voor de bezoekers aantallen in december. Door uw besluit zal de stad, de horeca en ook de bewoners een dergelijk evenement missen!

Het verbaast ons zeer dat er geen pogingen zijn gedaan om met partners er uit te komen. Bossche ondernemers investeren via de Stichting Ondernemersfonds Centrum 's-Hertogenbosch [SOCH] een ton aan de winterse aankleding van de binnenstad.

En de brief besluit met:
Als marktpartij plaatsen we grote vraagtekens bij het proces dat doorlopen is. De uitkomst rekenen wij de bestuurders van  de stad aan.