Mobiel Innovation Lab op de Markt ihkv de DATA-week

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-10-2018 | Gewijzigd op: 30-10-2018

Maandagmorgen 29 oktober 2018,  rond 10 uur werd voor het stadhuis het mobile Innovation Lab door burgemeester Jack Mikkers samen mete de -enige wethouder in 't land met de portefeuille DATA science - Jan Hoskam geopend. In dat Lab worden, zoals Coen Bosman van SAP toelichtte onder meer Bossche cases getoond en brainstormworkshops gehouden.

Het Lab is het teken dat deze week in de stad en bij de JADS aan de St.Janssingel [voorheen Marieëburg] DATA centraal  staat in studies, ontwikkelingen en bij de toepassing.


Zoals burgemeester Mikkers het in zijn openingstoespraak zei: 'DATA worden heel veel gegenereerd. Het is mooi thuis, maar het betekent nog meer: toepassingen,  wat je met DATA kan doen voor/in  de maatschappij. DATA is er voor het geluk van de mensen, zeker waar DATA een belangrijke rol speelt. DATA willen we vorm en inhoud geven en ook toelichten hoe er mee te [leren] werken,' sprak Mikkers.

Een momentopname na het doorknippen  van het lint door burgemester Jack Mikkers naar de mobiele Innovation Lab dat deze week voor het stadhuis staat. ihkv de DATA-week.

foto ©  paul kriele, 29 oktober 2018.
.................................................

Coen Bosman van SAP die met de gemeente dit Lab heeft opgezet, ziet dit als een missie om DATA en hun toepassingen kenbaar te maken en toe te lichten aan het publiek. Vandaar dit mobile Innovation Lab dat mede dankzij Heijmans en Signify tot stand is gekomen.
'Hier worden een aantal cases  uitgewerkt
, aldus Bosman, zoals verbindingen in de Spoorzone, verbetering van verkeerssituaties in de stad en een verbetering van de straatverlichting.

......

-Links boven: Het moment waarop burgemeester
Jack Mikkers en wethouder Jan Hoskam het lint doorknippen ter opening van het Mobile Innovation
Lab van SAP en de gemeente. Dit LAB staat deze week
ihkv de DATA-week voor het stadhuis.

-Boven:Het interieur waar Coen Bosman
van SAP een toelichting geeft op de
toepassingen [cases] van DATA in Den Bosch.

-Links: Momentopname voorafgaand aan de
ceremonie buiten met burgemeesterJack Mikkers
en wethouder Jan Hoskam [portefeuille o.a.
DATA- science] en de door deze
ladies uitgebeelde beeldmerken van de DATA-week.

foto's © paul kriele, 29 oktober 2018.
.................................................................................................
 


Bericht van 24 oktober 2018 : DATA week eind oktober - begin november 2018

Van 29 oktober t/m 3 november 2018 vindt er in de stad een DATA-week plaats. Die heeft als doel de impact te duiden van data op mobiliteit, energie & duurzaamheid, gezondheid,veiligheid en agrifood. Er is uiteraard volop aandacht voor data-ontwikkelingen in kunst en cultuur.

De week begint in het JADS [voorheen Mariënburg], waar op maandag 29 oktober 2019 al om 9.30 uur een welkom plaats vindt door de tv-nieuwslezer  Simone van Trier plaats vindt met aansluitend een inleiding door wethouder Jan Hoskam.Aansluitend is er om 10.00 uur een publieksopning op het bordes van JADS aan de St.Janssingel.Die maandagmiddag 29 oktober 2018 volgen er toespraken onder meer door Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie voor Economie en Internationalisering, vervolgens door  Arjan van den Born Academic Director JADS.
Daarna kan met op het Themaplein diverse thema's rond data [zintuiglijk] ervaren.
Om 16.45 houdt burgemeester Jack Mikkers met een reflectie op de dag, een afsluiting.

Maandag 29 okotober is de Dag voor de beleidsmakers, dinsdag 29 oktober is de Dag voor de ondernemers, woensdag  31 oktober Dag voor talenten, donderdag 1 november Dag voor overheidsprofessionals en vrijdag 2 november  Dag van Hackaton. Zaterdag 3 november is gereserveerd als de Dag voor het publiek.

Terug naar boven