Burgemeester Mikkers opent DATA -WEEK in Mirror Room

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-10-2019 | Gewijzigd op: 28-10-2019
Met een bezoek aan de DATA Mirror Room die deze week elke dag voor het stadhuis staat heeft burgemeester Jack Mikkers zich bloot gegeven. Welke gevoelens en angsten heeft de eerste burger? Het bleek bijvoorbeeld dat hij bang is voor een verkeersongeluk of bang om beschoten te worden. Erg vleiend vond Mikkers de beleving in deze experienceroom. De achter mirrors verscholen sensoren schatten hem in tussen de 35-45 jaar te zijn. ‘Ik vond dat een compliment,’ aldus de burgemeester die niet had beseft dat er zoveel informatie over hem werd ingewonnen.
 
.....
-Boven: Jac Mikkers kijkt nog even fronsend als hij met al zijn privacy
achterlatend, de Mirror  Room uitkomt. Die staat de hele week voor het stadhuis.
-Onder: Een gelegenheids foto van de burgemeester wethouder
Jan Hoskam en projectleiderDATA week  Stephan Glerum op
het bordes met afgevaardigden van de de organisatie DATA-Week 2019.

foto's © paul kriele, 28 oktober 2019.
....

Het achter spiegels verscholen systeem registreert via gezichtsexpressie en houding emoties, angsten en bijvoorbeeld onbewuste vooroordelen. Het werd vier jaar geleden uitgevonden toen het hele gedoe over privacy [wetgeving] nog moest beginnen. Thomas Blom en Tijl Akkermans zijn de bedenkers hoewel hun specialiteit ligt op gebied van grafisch vormgeven en documentatie. De mirror room, dagelijks van 10.00-16.00 uur te bezoeken, wordt vaak gebruikt op bijv. festivals congressen die met privacy te maken hebben. 
Mikkers kwam na zes minuten nog fronsend naar buiten en kreeg meteen een microfoon onder zijn neus geduwd waarin hij zijn ervaringen vertelde.
Het was nog maar de vraag of Mikkers alles los liet want het terrein van zijn profiel is beslist breder dan wat de burgemeester zo even lost liet. En of hij dat allemaal kwijt wil en voor zichzelf wil houden? Dat kan alsnog via de rode knop waarmee je de keuze krijgt je zojuist geopenbaarde privacy te beschermen.
In ieder geval wil deze Mirror Room mensen bewust maken dat ‘We Are DATA’ zijn. Zie ook www.wearedata.nl


Bericht van 28 oktober 2019 Donald Duck in DATA-land. Magazine voor de basisscholen [groepen  7 en 8]
Donald Duck en de DATA-week In een persgesprek op maandag 21 oktober 2019 lichtte wethouder Jan Hoskam toen wat de doelen zijn van, resp. hoe de toekomst van de jaarlijkse DATA-Week er uitziet . Ten eerste, zegt Hoskam dat de DATA-week [dit jaar 2e keer] zich in een groeimodel bevindt, en dat de organisatie, de gemeente en JDAS, meer de mensen wil betrekken bij deze week om hen meer en beter over dat begrip DATA te kunnen infomeren.  
Leerlingen van drie Bossche basisscholen [groepen 6,7
en 8] krijgen deze week
een gratis Donald Duck,
waarin Donald kennis
maakt met de DATA -wereld.

© disney

DATA gaan steeds meer in ieders leven een rol spelen. Dat gebeurt al veelal ongemerkt, bijv. waar de files staan en hoe lang ze zijn? Dat kan door de mobieltjes die chauffeurs bij zich hebben worden geregistreerd. Zo wordt GPS door DATA gevoed. En ook bedrijven en ziekenhuizen maken al veel gebruik van DATA. Het JADS, waar studenten in die materie worden opgeleid, is zelfs gespecialiseerd in onderzoek gebruik van DATA.[zie publieksprogramma van zaterdag 2 november in JADS].


Ook in het onderwijs is nog veel te bereiken, zegt de gemeentelijk projectleider van Den Bosch DATA -Week Stephan Glerum.
De jeugd is wel erg met DATA bezig, maar alleen nog in de ontspanningsfeer en met een variëteit aan logs en blogs. Maar de lijn van basisschool naar het vervolgonderwijs, daar vindt op gebied van kennis over DATA, nog geen aansluiting plaats, licht wethouder Jan Hoskam toe.
De Lions gaat aan twee scholen computers uitdelen, die uitgerust zijn met een specifiek ICT-programma voor basisschoolleerlingen met een rugzakje. En aan de groepen 6, 7 e n 8 van drie Bossche basisscholen wordt een Donald Duck-magazine uitgedeeld. Daarin maakt Donald Duck kennis met DATA en de lezers leren spelenderwijs met DATA om te gaan.
In de week vanaf maandag 28 oktober 2019/10.30 uur [officiële opening voor het stadhuis met een zgn. Mirror Room.
Zie voor programma www.denboschdataweek.nl

Bericht van 20 oktober  2019  Organisatie breidt DATA-week uit naar festivalniveau 

De DATA -WEEK organisatie [gemeente en JADS] streeft naar een meer internationale uitstraling. Zij wil de stad op data-gebied 'toonaangevend' maken, 'middenin een slimme regio'.
De data-stad Den Bosch zet dat in voor een beter leven van inwoners, bezoekers en ondernemers. Daarbij speelt [data-] onderwijstalent in samenwerking met maatschappleijke partners een niet te onderkennen rol.
 Programma
Op  donderdag 31 oktober 2019 is er in de Verkadefabriek een meeting 'Data en ethiek' [initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken].
Voor het publiek is de zaterdag 2 november 2019 het meest interessant/aantrekkelijk. Op dit  'Makers- en publieksfestival [13.00-17.00 uur]  is er van alles te aanschouwen en practisch mee te maken.
Maar er zijn ook meer wetenschappelijke meetings bij AVANS, in de Verkadefabriek [confertentie 'Data en ethiek' op 31-10-2019], bij Grenco een MKB-drive inn [ 29 oktober 2019]  en op de openingsdag  [28 oktober 2019] in de Mariënburg [JADS].
Organisatie
In de komende dataweek treden als founding- partners op: Jheronimus Academie of DataSciene [JADS], de provincie en de gemeente. Het  Ministerie van Binnenlandse Zaken draagt haar steentje bij  inzake de maatschappelijke dialoog en de ethiek rond data. 
Practische partners die de evenementweek realiseren zijn: Avans, SAP, Brand Loyalty, SPARK, BIM, Grasso/Grenco en het Drive bij Data platform.

Zie ook https:// www.denbosch.nl/en/denboschdataweek 

RTLZ is op donderdag 31 oktober  aanwezig in het Congrescentrum waar een door MKB georgansieerd Ondernemrscongres wordt gehouden met enkele BN-ers als gast. Op die dag zal RTLZ ook de DATA-week komen bezoeken.
 


Terug naar boven