Voorstellen Kinderparlement:Respekt, veiligheid rond school / bewegen

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-11-2018 | Gewijzigd op: 10-11-2018

Vrijdagmorgen 9 november  2018 werd tijdens het Kinderparlement [basisscholen/ kindcentra] in het Bestuurscentrum voorstellen gedaan die gingen met name over veiligheid op/rond de school, het stimuleren van bewegen en ideeën voor Lekker Leren. 

Alle Parlementsleden.
Er was vanuit de leerlingen ook een heel team Pers,
Kids Reporter genoemd, aanwezig die de zitting
vastlegde met microfoons, en [foto- en film] camera's. 

 Deze zitting van het parlement waaraan Rondeel, De Masten, Bossche Broek, Springplank, Antonius Abt, De Hoven, De Wijboom, De Duizendpoot en De Schalm [vanuit Vught als waarnemer] aan meedoen is een voorbereiding voor het samenstellen van commissies waarin  de ter sprake gebrachte onderwerpen verder worden uitgewerkt. Daarna [dat was tevens een oproep van de organisatie van dit parlement] wordt verwacht  dat de leerlingen hun ingebrachte  aspecten/ideeën aan de schooldirecteur of de onderwijzers of aan de leerlingenraad voorleggen.


Er kwamen vijf aspecten Sport en Bewegen,Veiliger verkeer bij scholen, Leuker leren Respect en een app over Bewegen langs. Die werd op het einde van de zitting in beeld gebracht en door de zaal en de initiatiefnemers De Hoven en de Wijboom [Femke, Noa, Noor en Yasmin] uitgevoerd. Waarbij de aanwezigen werd gevraagd te gaan staan mee te applaudisseren. 

Voor Verkeer en Sport en Bewegen waren namens de gemeente ook aanwezig: Koen Gijsbregts [Verkeer] en Peter Kool van Sport en Bewegen.


De bestuurstafel in het Bestuurscentrum waar vrijdagmorgen  9 november 2018 een Kinderparlement werd gehouden.

Dat stond onder leiding van een echte voorzitter en twee wethouders [vooraan] en onder Onderwijstoezicht van Hans Tijssen [Bestuursvoorzitter van ATO] als plaats vervangend burgemeester en Elke en Israa als dagvoorzitters.
Namens de gemeente
nam wethouder Ufuk Kâyha
aan de zitting deel. 


foto © paul kriele, 9 november 2018.
..........................................................

De inleiding ging over Verkeer waarover  aan de wethouder een petitie werd aangeboden. Zie hieronder de foto met de  doelstellingen:  Meer zebrapaden, bredere hekken bij oversteekplaatsen en auto’s niet voor de parkeerplek parkeren.  

..
Leerlingen bieden wethouder Ufuk
K
âhya een petitie aan in
de vorm van een zelfgemaakt pamflet.
................................................................................................
Daarop staan bijv.: bredere hekken bij de
oversteek, geen auto's parkeren voor de uitgang
van de parkeerplaats en meer zebrapaden. 

foto's  © paul kriele, 9 november 2018.
................................................................................................

 Dat deden ook de leerlingen van De Hoven en De Wijboom die zich sterk maakten iedereen aan het Bewegen te krijgen. Op het eind van de zitting volgde daar een zelfgemaakte rapp over. Op die presentatie kwam de plaatsvervangend burgemeester Hans Tijssen met een toepasselijk kadootje op de proppen. Tijssen bood het boek ‘Welke sport past bij jou’ aan aan de twee leerlingen van kindcentrum Rondeel Joacilia en Jalena, die dit onderwerp hadden ingebracht. ‘Dat  kadootje zou aan alle scholen moeten worden gegeven,’ reageerde de  organisatie. 

Rapp samen met rapper Steev en Dukebox  gemaakt
Thema Respekt vertolkt door Femke, Noa,
Noor en Yasmin samen met andere leerlingen
van De  Hoven en de Wijboom die de rapp,
een  coproductie van van rapper Steev en de
Dukebox-dancers voor het grote scherm nog eens nadeden. 


foto's © paul kriele, 9 november 2018.
 
.......................................................................................................

 Namens de gemeente woonde wethouder Ufuk Kayha [met portefeuille onderwijs en Talentontwikkeling] de parlementszitting bij. De wethouder nam  diverse ideeën en voorstellen erg serieus.  Ufuk Kahya gaat ze met zijn collega wethouders  bespreken en eventueel aan de raadsleden voorstellen om tot oplossingen te komen. ‘Maar nog het beste is,’ aldus de wethouder, ‘dat we die zaken met elkaar weten te realiseren. ’Vaak zijn ook de ouders aan de beurt. Zeker als het om de veiligheid rond de scholen gaat,’ zei de wethouder.

Achter de bestuurstafel in de grote raadszaal, zoals die elke maand voor de raadsvergadering door volwassen politici wordt bezet, zat onder meer ook de plaatsvervangend burgemeester van deze zitting Hans Tijssen. Tijssen is in het dagelijks leven voorzitter van het Bestuur van de overkoepelende scholenstichting ATO.

De plaatsvervangend burgemeester zat er als Onderwijsdeskundige bij om, beurtelings met de wethouder, commentaar te leveren op wat de parlementsleden hadden ingebracht.

De voorzitters als afgevaardigden van
de scholen: Elke en Israa. 
Middenin Hans Tijssen die als plaatsvervangend
burgemeester optrad en tussendoor reageert 
op wat de parlementsleden telkens inbrengen.foto © paul kriele, 9 november 2018. 
......................................................................................
 

Vanuit de scholen namen ook semi-wethouders en Elke van Antonius Abt die met Israa voorzitter van de parlements zitting mocht zijn.

Het werd een drukke zitting waarin volop ideeën, voorstellen  en wensen langs kwamen. Zoveel zelfs, dat niet iedereen een keer voor de microfoon kon komen.

-Boven: Joalita en Jalena van het Rondeel, die een pleidooi hielden voor meer Bewegen  wat ze ook ter plekke illustreerden.
Na aflloop kregen ze van Hans Tijssen het boek:' Welke sport past bij jou?'
Meer bewegen geeft meer energie, minder hartfalen,  beter slapen en minder stress. 

-Rechts: Leerlingen van Sterrenbos die
op dat thema Bewegen inhaakten.

-Onder:  De Masten met o.a. Suzette
die een wens  deed voor een gymnzaal.

-Rechts onder: Bij het onderwerp Lekker Leren
hadden deze twee suggesties om Lekker Leren
nog leuker te maken met  meer buitenactiviteiten
bijv. om wat je in de klas leest ook zichtbaar te maken. 


foto's © paul kriele, 8 november 2018.
.......................................................................................................
 
  -Links: Lekker leren met een boek
erbij zeggen deze twee leerlingen van De Hoven. 

-Onder: Aanbieding door
leerlingen van De Masten van een
petitie over verkeersonveiligheid bij scholen
.
 
   
 
-Links:  Amy van Laanen en Niels Versantvoort
van de Ontdekking pleitten voor meer ontdekken
buiten de hele schooldag en daar ook meer
met elkaar omgaan. ' Je leert meer door er
buiten mee om te gaan,' zeiden Amy en Niels.
foto's  ©paul kriele,  9 november 2018.

 

Tot slot mochten allen zich inschrijven voor een van de vijf commissies die met de voostellen aan het werk gaan.  

Na flloop: Drukte bij de inschrijving
voor deelname aan een van de commissies
die de voorstellen en wensen die in de
parlementszitting gedaan zijn, verder gaan uitwerken. 

foto © paul kriele, 9 november 2018.
..............................................................................................

Hans Tijssen pleitte tot slot om meer te gaan samenwerken met instanties in de stad zoals de Bibliotheek de Muzetije en en de sport. Het voorstel was ook de Bossche Educatieve agenda ook voor kinderen op de site te zetten.
Wat het onderwerp Respekt aan gaat daarvan stelde wethouder Ufuk Kâyha voor dat niet bij één dag in het jaar te laten.

Zie ook www.bosschekinderparlement.nl voor documentaire. 

 Terug naar boven