Bossche protocollen, na digitalisering, toegankelijk gemaakt

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-11-2018 | Gewijzigd op: 18-12-2018
De afdeling Erfgoed presenteerde op donderdag 22 november 2018 in het Bestuurcetrum de resultaten van 'Goed Geregeld. Brabanders in het Bosch' protocol* 1501-1793', Dat wil zeggen dat na scanning en hernieuwde registratie alle protocollen* [over bijv. notaris- acten van transacties van grond en gebouwen  e.d.] van de Bossche schepenbank [nu B&W] digitaal toegankelijk zijn geworden. Dat betreft de periode 1501-1793. 

Dat is snel en simpel neer geschreven, maar daarachter schuilt een jaren lang werk door tientallen vrijwilligers van een enorm aantal, vaak perkamente en altijd handgeschreven, bundels van acten, die tot een compacte database zijn omgezet. Dat werk heet met een Engels woord een platform van crowdsourcing ofwel monikkenwerk. In cijfers betekent dat: gedurende anderhalf jaar scannen [27.000 scans] van protocollen [350.000 records] door 191 vrijwiligers. 

*Een protocol betreft een vastlegging in acten van handgeschreven notities van klerken aangaande grondverkopen, inboedels, weddingschappen en bijv. leningen Die vastleggingen gebeurde bij de schepenen [B&W] van de stad. Het gaat hier om de periode 1366-1793. 
 
.........
...... De hoofdpersonen die een grote rol
speelden bij dit project. Uiteraard verdienen
alle 191 vrijwilligers hier ook vermeld te worden. 

-Links boven: Anton Schuttelaars van BHIC [applicatie]
links Monique Ruzius-Brummans van Erfgoed.


-Hierboven: Bestuurscentrum. met de inleidende
lezing door Dieke Wesselingh hoofd van Erfgoed.

           


foto's © paul kriele, 22 november 2018.
 
.....................................................................................................................

Door het project is een van de belangrijkste archieven van 's-Hertogenbosch en wijde omgeving digitaal doorzoekbaar gemaakt. Die archieven zijn niet alleen voor de stad en de Meierij, maar voor heel Brabant en zelfs voor heel Nederland van belang.
Zie ook voor meer info de erfgoedsite  
en bekijk ook het het voorbeeld van de Venetiaanse collega's op  the VeniceTime Machine

-Boven: Het motto van dit 
digitaliseringsproject: 'Goed geregeld naar Bosch' Data'.

-Rechts boven: Voorbeeld
van een Leuvens protocollenarchief 

-Rechts: Voorbeeld van het aantal handschriften
van personen die vroeger die protocollen vastlegden.


foto's © van presentatievideo
........


-Boven: De mogelijke beperkingen: beperkte naamgeving [alleen 1e comparant], verhaspelen van namen, verkorte persoonsnamen, onduidelijke of verkorte plaatsnamen. 

-Links boven: Korte samenvatting van het project.

-Links:  Het oudste protocol van oktober
1501 van Jan Aerts uit Oirschot. Het protocol
heeft nog geen kolomindeling met datum of namen.
 

   
-Boven:  Na afloop van hun lezing ontvingen
Geertrui Van Singhel [l.] en Anton Schuttelaars
een boeket van Dieke Wesselingh hoofd Erfgoed.

-Rechts boven: Vier vrijwilligsters die door
hun werk aan Bosch' Protocol bevriend zijn
geraakt.Ze werden eens extra door
wethouder Huib van Olden in het zonnetje gezet. 


foto's © paul kriele, 22 november 2018.
 
 

Tot slot mocht wethouder Huib van Olden de 'openingshandeling'van de databases verrichten door  op een van de pagina's 'Peperstraat' in te typen.

De 'openingshandeling' door wethouder
Huib van Olden. Daarachter Monique Ruzius-Brummans 
van Erfgoed.

foto © paul kriele, 22 november 2018.
..........................................................................................Terug naar boven