Foto-impressie van gereconstrueerde Orthenseweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2020 | Gewijzigd op: 22-07-2020
Foto-impressie reconstructie Orthenseweg- Aartshertogenlaan-Akeleistraat
 
.....
-Hierboven: De nieuwe situtatie op de kruising Orthenseweg-Akeleistraat met de insteek naar de kruising vanaf de Akeleistraat.
-Hieronder: Dezelfde situatie maar dan voor kruisend  verkeer.

-Onderaan: De oversteekplaats voor voetgangers en
fietsers aan de Noordkant van de kruising.

foto's © hans dirkse, 21 juli 2020.
.....
.....
 
....
De nieuwe afslag ter hoogte van restaurant Heinde en Verre [voorheen Metropole].
foto's © hans dirkse, 21 juli 2020.
........

Bericht van 15 juli 2020 Wethouder Ufuk Kâhya opent symbolisch -op werkbezoek - reconstructie  Orthenseweg
Gezien de belangstelling van de partijen die aan dit drie maanden lange karwei hebben meegedaan leek de ceremonie op woensdagmiddag 15 juli 2020 meer op een officiële opening van de reconstructie van de kruisingen en wegbanen van Orthenseweg-Aartshertogenlaan-Akeleistraat.
 
.......
Kruising Orthenseweg-Akeleistraat-Aartshertogenlaan. De betrokkenen, omwonenden en de pers in afwachting van de komst van wethouder
Ufuk Kâhya. Op de rug gezien 'de magsiche man van de verkeerslichten',
aldus de wethouder, die verwees naar Eric Greveldingen. Rechts van
hem met tas Roel Scholten van de aannemer Vialis [VolkerWessels].

foto © paul kriele, 15 juli 2020.

De echte afronding van een ingrijpend karwei met onder meer interessante [slimme] verkeerslichten gebeurt pas komend najaar als een serie van 50-60 bomen worden geplant. De handeling door Ufuk Kâhya van het aanzetten van de verkeerslichten op de kruising Orthenseweg-Aartshertogenlaan, behoorde feitelijk tot zijn werkbezoek, mede gezien zijn portefeuilles Mobiliteit en Duurzaamheid.
Vandaag is het project, al voor het verkeer uit de stad [Citadellaan] en Zuid [o.a. het station] voor  meer dan de helft afgerond. Aanstaande vrijdag gaat ook de verkeersbaan voor het verkeer Noord-Zuid open.

Wethouder van Duurzaamheid en Mobiliteit
De wethouder sprak te midden van deze werklieden, burgers en uitvoerders onder meer dat we met deze oplevering een stap zetten in een betere bereikbaarheid, waarin groen en leefbaar centraal staan. Daarom is dit voor de gemeente een belangrijk project. Dat aspect zit hem in de verkeerslichten die hun energie krijgen via zonnepanelen. En door de verkeerslichten die aan voetgangers en fietsers groen licht geven en door de techniek in die ‘slimme’ verkeerslichten die horen, zien en voelen. Daarmee zijn ze ook voor de slecht zienden een uitkomst en geven hen een veilig gevoel in het verkeer.
De eerste van deze slimme verkeerslichten, die ook een buzzer [drukknop] hebben, werden al op de kruising Graafseweg-Lagelandstraat geplaatst, aldus Ufuk Kâhya. Die nog eens aangaf dat deze snelweg door de reconstructie is omgebouwd tot een veiliger 30 km zone.
......
-Hierboven: Toespraakje op de kruising Orthenseweg-Aartshertogenlaan
door de wethouder van Duurzaame Mobiliteit Ufuk Kâhya. 
-Onder: Het moment waarop de wethouder op aanwijzingen van
'de magische man van de verkeerslichten' bij de gemeente Eric Greveldingen,
in de meterkast de juiste knop indrukt zodat de installatie in werking wordt gesteld.

foto's © paul kriel,e 15 juli 2020
......

Bij de meterkast vol elektronische/digitale snufjes drukte de wethouder op aangeven van 'de magische man' op gebied van verkeerslichten bij de gemeente, Eric Greveldingen, op een van de knoppen, waarmee hij de installatie van oranje naar werkende verkeerslichten omschakelde.

Op dit werkbezoek van de wethouder van Mobiltiet en Duurzaamheid Ufuk Kâhya waren verder van de gemeente aanwezig Eric Greveldingen [afdeling Verkeerslichten], Jan Sier afdeling Leefomgeving en van de aannemer Vialis/ Volker Wessel] Roel Scholten en van Hoeflaken [leverancier van verkeerspalen en de verkeerslichten]. Ook de wijkmanager Marie Louise Claessen was present. 

Terug naar boven