Kindcentrum Kruisboelijn minstens een dag naar buiten

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2018 Het Kindcentrum Kruisboelijn gaat voortaan per week een dag met de leerlingen naar buiten.Met de natuur ingaan wordt meer aandacht gegeven aan het ontdekkend en ontwerpend leren door het kind in de eigen omgeving, aldus de schoolleiding.Daarin wil de school haar leerlingen helpen hun talenten te ontwikkelen  Voor die opzet maakt de school gebruik van het fonds Onderwijsinnovatie' voor een bedrag van € 58.950.
Met andere Bossche scholen wordt de ervaring en uitwerking gedeeld: BBS in De Kruiskamp, Schutskamp, Deuteren en Boschveld. 
 
Kindcentrum Kruisboelijn:
Eén dag per week buiten les.