Presentatie in stadhuis: Boek over te bouwen Puthuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2015 | Gewijzigd op: 17-12-2015
Donderdagmiddag 18 juni 2015 werd in het stadhuis door Kees van den Oord, co-auteur met Peter Verhagen, het eerste exemplaar van het boek 'Puthuis, Terug op de Bossche Markt’ aan wethouder Huib van Olden aangeboden. Het is een uitgave van de stichting 1522 [jaar van de oprichting Puthuis] die met de verkoop de kosten wil dekken. De stichting1522 staat borg voor de € 100.000 en de gemeente draagt ook € 100.000 bij.

Start van de bouw is meteen de eerste maandag [31 augustus2015] na de Bossche kermis [22 t/m 30 augustus 2015] en de opening staat gepland kort na 11-11 2015, zegt Coen Free van de stichting 1522.
Van de bouwer/ aannemer De Bont, waren Olav Lahay en Arjen Witjes bij de presentatie aanwezig. Zij gaven aan dat er veel voorbereidend werk is verricht, zoals -technisch - onderzoek, en het zoeken naar de juiste materialen, zoals  natuursteen uit het Maasbekken en Frans eiken, dat ze aldaar aantroffen. Het zijn ook enkele elementen waarmee het oorspronkelijke puthuis was opgebouwd.
 
De omslag van het boek van de
stichting1522: ''Terug op de Bossche Markt'..

Een bevlogen redacteur Kees van den Oord zegt, dat de inhoud gaat over het hart van de stad, de middenstip, van waaruit de stad is gegroeid en van waar handel werd gedreven en waar rechtspraak plaats vond.
Van den Oord noemde ook enkele van de 12 hoofdstukken die gaan over het archeologisch onderzoek [Ronald Glaudemans, als ook de bestudering van het schilderij ’De Lakenmarkt’ waarop voor het eerst het puthuis voorkomt.

In een interview met Coen Free komt nog eens de mystiek en de Mariaverering in beeld. Architect Jan van der Eerden spreekt over de stadsput als ‘het middelpunt van ons werelderfgoed’.
De auteur voerde ook gesprekken met architect Jan Weyts en Guus Paanakker [stichting Monumentenzorg ’s-Hertogenbosch/ toenmalig wethouder/secretaris ‘Stichting 1522’]. De oud-VVD wethouder Paanakker belicht het traject met de discussies die aan het raadsbesluit vooraf ging.
Van den Oord tot slot: ‘Ik hoop dat dit boek in goede aarde valt en veel begrip oproept .’

Co-auteur Kees van den Ooord biedt aan wethouder Huib van Olden
het eerste exemplaar
aan van 'Terug op de Bossche Markt.


Wethouder Huib van Olden van onder meer vestingwerken en Bouwhistorie en archeologie en Monumenten, zei na een eerste exemplaar te hebben ontvangen, dat ‘..dit boek precies op tijd verschijnt.’ Van Olden duidde op vaderdag aanstaande zondag 21 juni 2015.
‘Het hoeft geen betoog dat over de terugkeer van het puthuis het nodige is geschreven. Uiteindelijk werd het besluit door de raad met 15 tegen en 22 vóór genomen.’
En over de financiering zei Van Olden, dat ‘..de stichting al heeft aangegeven, dat ze over de € 100.000 heen zal gaan, mede door de verkoop van dit boek. ‘
Van Olden tot slot: 'Met de verhalen achter onder meer dit puthuis kun je de geschiedenis levend houden. Het hebben van een historische binnenstad maakt dat je een volwassen samenleving bent.’

Wethouder Huib van Olden toonde zich erg positief over de financiering van het puthuis.

foto's © paul kriel, 18 juni 2015.
Voorzitter van de stichting 1522, JoopThissen, kreeg lof en dank toegezwaaid ivm zijn inspanningen en volharding bij het realiseren van dit puthuis. Van Coen Free ontving Thissen dit beeldje van St. Joris en de Draak als symbool van zijn strijdvaardigheid.

Joop Thissen, voorzitter van de stichting 1522, toonde zich blij dat het zover is gekomen.

Free: 'Eén persoon heeft het vuurtje weer opgestookt. Hij heeft het beleefd als hoofddeken van de Oude Schuts en als beschermer van historisch ’s–Hertogenbosch. Joop je hebt veel ballast op zijn schouders gehad en vele stormen moeten doorstaan. Je strijdt als een Sint Joris [van Sint Joris en de Draak]. Dank daar voor ! ’

Coen Free toonde twee identieke magazines om een kwestie van innovatie, reconstructie en het kopiëren aan de kaak stellen. Uiteraard zat achter zijn betoog het plan van het puthuis.
Free: ‘Nader beken blijken deze magazines te behoren, het ene bij het Brabants Dagblad en het andere bij het Algemeen Dagblad. Maar hun inhoud is identiek. Als kritisch jurylid van het Kwekfestijn zeg ik: dit is plagiaat.
Het geeft aan dat het Brabants Dagblad op de grens zit van translatio en immitatio. Het is wachten op het moment dat het zich overtreft.’
Daarmee gaf Free aan hoe interessant het is of hier de kwestie speelt van reconstrueren of plagiaat spelen?
Free:’Het antwoord daarop geven de artikelen in dit boek.'

Free zei tot slot dat kort na de Bossche kermis [vrijdag 21 t/m zondag 30 augustus 2015],  dus op maandg 31 augustus de De Bont met de bouw begint. De oplevering verwacht Free kort na elf-elf 2015.

Terug naar boven