Onthulling Puthuis en Mariakapelletje

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-12-2015 | Gewijzigd op: 27-12-2015
Na wat ceremoniële porgramma-onderdelen die in het stadhuis plaatsvonden, zoals toespraken door wethouder Huib van Olden en Kees van den Oord ,de auteur van het boek over het Puthuis en medebestuurslid van de stichting 1522 en Renate Rijken van Brabant Water, die het drinkwaterpunt aan het puthuis heeft gerealiseerd, volgde donderdag 17 december 2015 op de Markt de onthullingen van Puthuis en Onze LieveVrouwe huisje.
Het eerste deden architect Jan Weijts en wethouder Huib van Olden bij het Oostelijke luik en gemeentelijk manager bouwzaken Stefan van Veldhoven en aannemerszoon Boudewijn de Bont bij het westelijke luik.
Puthuis en OLVHuisje met
een Mariabeeldje. Maar nog
zonder kroontje [was men vergeten te plaatsen...].


foto © paul kriele, 18 december 2015.

Daarna onthulden Coen Free en Joop Thissen het Mariakapelletje. Dat was zo verdeeld omdat, zoals wethouder Van Olden al in het stadhuis had benadrukt, ‘Kerk en Staat in Nederland gescheiden zijn’. Vandaar dat Coen Free die bekend staat onder meer als een Mariavereerder en lid is van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, daar eerst een toespraak hield waarin hij benadrukte dat Maria van iedereen is. Ook is dat zo in de islam en bij de Hindoes, maar daar draagt zij een andere naam zoals Meriam bij Islamieten.

De Stadspijpers en de Oude Schuts begeleiden het gezelschap naar het midden van de Markt  waar al tientallen Bosschenaren stonden te wachten. -Onder: Wethouder Huid van Olden en architect Jan Weyts openen het luik aan de oostelijke kant van het puthuis.
-Links Boudewijn de Bont van de nieuwe
generatie 'Nico de Bont'
en links Stefan van Veldhoven bouwmanager
bij  de gemeente openen een van de luiken aan het puthuis
.
 
foto's © paul kriele,  17 december 2015.

Onthulling Onze Lieve Vrouwehuisje

Onthulling Onze Lieve Vrouwe
Huisje door Coen Free en Joop Thissen, beiden bestuurslid van de stichting 1522
.

foto's © paul kriele,  17 december 2015.

Toespraak wethouder Huib van Olden:
Van Olden memoreerde nog even subtiel dat de weg naar dit puthuis niet eenvoudig was. Het initiatief dateert van 2011. Ook de auteur van ‘Puthuis, Terug op de Bosche Markt’ Kees van den Oord haalde wat jaartallen van op-en afgaan van dit idee aan.
Maar Van Olden zei dat ‘..we te maken hebben gehad met een publieke opinie die twee zijden kende.
Er was zelfs op You tube een filmpje te zien met een levende Jeroen Bosch die die zich verbaasde over de bouwactiviteiten.
Maar de stadsput is terug op de Markt,’ aldus Van Olden die architect Jan Weyts en bouwbedrijf Nico de Bont de eer gaf dat ze een kwalitatief, duurzaam vandalismebestendig bouwwerk hebben neergezet. Ook het bestuur van de stichting 1522 met o.a. Peter Verhagen en Guus Paanakker [secretaris] werd dank gebracht.

Van Olden: ’De gemeente heeft de kans opgepakt om Brabant Water in het puthuis een drinkwaterpunt te doen construeren. De Bosschenaren te voorzien van fris drinkwater, dat is in alle eeuwen zo geweest. Boeren en poirters konden zich laven aan de pomp op de markt. Die faciliteit keert vanuit deze historische put weer terug.’

Van Olden zei dat niet de gemeente maar de stichting 1522 [vanwege de scheiding van Kerk en Staat] het Mariakapelletje zal onthullen. In dat kapelletje staat een replica van een beeldje van de ’Meester van Coudewater’ uit de 15e eeuw. Maar de eerste vermelding van een puthuis dateert van 1498.’
Van Olden: ’ We staan voor een gastvrije samenleving. Dat we er zijn voor de vreemdeling. De reconstructie is een antwoord op een lang gekoesterde wens om dat zichtbaar te maken.’

Oranjegalerij stadhuis:
Toespraak door wethouder Huib van Olden.
foto's © paul kriele, 17 december 2015.
De auteurs van 'Puthuis,Terug op de Bossche Markt. Peter Verhagen [l.]  en Kees van den Oord.

Toespraak Kees van den Oord die samen met Peter Verhagen de auteurs zijn van ‘Puthuis, Terug op de Bossche Markt,’
Van den Oord voerde het woord namens Joop Thissen, die als hoge deken /hoofdman van De Oude Bossche Schuts ook bij de ceremonie aanwezig was. In zijn historische terugblik gaf Van den Oord aan dat het puthuis en kapelletje in 1632 door het protestants stadsbestuur verdween en door een stadspomp werden vervangen., Maar na de bouw van de watertoren in 1885 raakte de pomp overbodig.

Een ommekeer waren de archeologische opgravingen in1977, die een zeldzame vondst opleverden: een laat middel eeuwse zeshoekige putschacht.
Het zou echter, na wat politieke verwikkelingen, pas tot december 2011 duren vooral eer er wel een ruime meerderheid voor de bouw van –dit- puthuis kwam.
Op 13 december 2011 kreeg een voorstel van VVD, Bosch Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen, Stadspartij Knillis en Rosmalens Belang de meerderheid voor de bouw van een puthuis en Onze Lieve Vrouwe Huisje. Er moest aan een ontwerp wel een gedegen onderzoek vooraf gaan.
Acht, bij het historisch erfgoed betrokken mannen, die daarvoor benaderd werden, richten daarop de stichting 1522 op.
Ze schreven een boek om de reconstructie nog meer te verduidelijken. De opbrengst van 1500 exemplaren [er zijn er nog 200 over], gaat naar dit project.

Na de kritiek en ook complimenten is, aldus Van den Oord, de laatst weken de stemming omgeslagen. Er is bewondering voor het vakwerk, de kroon* de adelaar en het marktkruis in de plaats gekomen.
‘Renovatum 2015’ [herbouwd in 2015] staat er op het puthuis te lezen. Antoine Jacobs [de voorman van Knillis zei ooit : A vaincre sans peril, on triomph sans gloire” ofwel:  er is strijd nodig om te kunnen overwinnen’.

Keizer Maximiliaan en Hertog van Brabant

De Kroon verwijst naar de hertog van Brabant en de dubbele adelaar, verwijst niet als een geschenk van keizer Maximiliaan, zoals we abusievelijk schreven, maar naar de Griekse god Zeus. Zeus droeg de adelaars op op zoek te gaan naar het centrum van zijnaardse wereld. [Aldus Jan van der Eerden.]

Renate Rijken van
Brabant Water,die het drinkwater promoot.

Inbreng van Brabant Water
Renate Rijken van Brabant Water promootte het feit dat Brabant Water overal in de provincie uit kranen water doet stromen. Maar ook verstrekken we drinkwater aan scholen [Beekmanschool en Noorderlicht] en –al 80- horecabedrijven en bij evenementen. We reiken bidons uit waar men op de Parade en bij het station water kan tappen. Voortaan dus ook op de Bossche Markt. Ik nodig de wethouder en het bestuur 1522 uit om het tappunt aan het puthuis te openen.’

Hierna begaf het gezelschap onder de begeleiding van De Oude Schuts en de Stadspijpers zich naar de Markt om daar de luiken van het puthuis te openen en het OLVrouwe huisje te onthullen.

Bericht dd 18 juni 2015 Presentatie van boek 'Puthuis,Terug op de Bossche Markt'.

Terug naar boven