Eigenaar Markt 31-33: zelf puin ruimen/Pelser zet Pearle in 3D scan

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2016 | Gewijzigd op: 18-03-2016
Hans Janssen: Toenmalige archeologie in de binnenstad had geen gevolgen op pand van Pearle Markt 31-33

Stadsarecheoloog HansJanssen zegt dat '...er geen relatie kan zijn tussen de opgravingen die eertijds nabij de Hinthamerpoort hebben plaatst gevonden. Er is zelf nooit onderzoek geweest ter plaatse van Pearle, 'aldus Janssen. 
Janssen: 'Dr. J.G.N. Renaud heeft namens de inmiddels opgeheven Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1971 de wanden van de toenmalige nieuwe rioleringssleuf in de straat onderzocht. Ik was de tekenaar ervan. De ligging van die sleuf lag verder richting de Hinthamerstraat in, ter hoogte van De Meierijsche Kar.'

Wereldwijd inzakkinge tgv een kleine storing/trilling bericht dd. 11 maart 2016
In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat door het wegschuiven van sloopuin van het GZG*, dat een enorme dreun gaf, niet alleen panden in de Nieuwstraat en op de Zuid-Willemsvaart schade hebben geleden, maar wellicht ook de oorzaak is dat Pearle instortte....De suggestie heeft ook onderliggende bewijzen van eerder voorgekomen instortingen, zoals de toren in Venetië, waar een duif op landde en het geval in elkaar zakte. Er hoeft zich dus op een gegeven ogenblik nog maar een minieme druk voor te doen, of een verzwak t pand in de buurt gaat alsnog tegen de vlakte, zoals de toren van Keulen in 2009: Keulen of de Campanila klokkentoren in Venetië in 1902.

*In de nacht van 26 op 27 februari 2016 schoof op het terrein van
het GZG een berg opgeslagen puin met veel geweld de kelders van het oude ziekenhuis in.

Bericht 14 maart 2016 : Pelser /Hartman  zet ingestort pand Markt 31-33 in 3D.
Pelser/ Hartman maakt van het ingestortte pand Markt 31-33 volledig in 3D scans. Daarmee kan  de ravage goed worden bekeken. Door deze snelle en perfecte documentatie kan de puinhoop sneller opgeruimd worden.
Deze technieken worden veel gebruikt in de forensische wereld door politie, brandweer en verzekeringsmaatschappijen.

Pearle op Markt 31-33

foto © Pelser/Hartman

Bericht van 11 maart 2016  Eigenaresse moet zelf puin ruimen
 De eigenaresse van het op 27 februari j.l. ingestorte pand Markt 31-33 Pearle, moet zelf zorgdragen dat het puin weg komt. Maar eerst dient er een veiligheidsplan te worden opgesteld.  Dat meldt de gemeente in een 'upodate informatie' over het pand. Een veiligheidsplan is een plan van aanpak hoe de eigenaresse denkt het puin veilig op te ruimen. De gemeente en eigenaresse zoeken naar een combinatie van puin ruimen en onderzoek.
Aannemer Fliert uit Barneveld geeft nog geen sjoeger, zo blijkt uit pogingen van burgemeester Ton Rombouts om met hem in contact te komen. Rombouts wil hem nog een paar pittige vragen stellen.

Intussen is de gevel van de FEBO op Hinthamerstraat 3-5 geheel met balken gestut. De containers en de hekken zijn verwijderd, zodat de doorgang weer royaler is. Maar de zijgevel staat er krakkemikkerig bij. De aanblik van een bakstenen zijgevel is wanorderlijk en verstoord.
Het is nog helemaal niet zeker of de FEBO op een alternatieve locatie in de binnenstad  tijdelijk een cafetaria kan openen. 


-Links: Het FEBO- pand op Hinthamerstraat 3-5
is nu volledig gestut. Maar de zijgevel ziet er, door de wanorderlijke opbouw van bakstenen, niet echt safe uit. 
-Rechts: Het ingestortte pand Markt 31-33.


foto © chiel van beek, 27 februari 2016.


Terug naar boven