Bosch Belang wil evaluatie nieuwe Markt

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-03-2009 | Gewijzigd op: 16-02-2012
Omdat de meningen sterk verdeeld zijn over de inrichting [kwaliteit van de] bestrating en de verlichting van de Markt wil Bosch Belang een evaluatie. Als motief gebruikt de raadsfractie in een brief van 22 maart 2009 aan het College van B&W. Zowel vanwege de hoge kosten die gemaakt zijn, alswel omdat de Markt de belangrijkste plek is van de stad. Mede met het oog op een herinrichting van de Parade is dit verzoek gedaan.
Openlijk spreekt fractievoorzitter Paul van der Krabben zijn kritiek uit op wethouder Eugster en stelt de vraag of zij wel de juiste persoon is om ook de Parade te gaan aanpakken, bijvoorbeeld omdat zij moeilijk kritiek kan incasseren en vasthoudt aan eigen opvattingen. Daarom legt de fractievoorzitter ook de vraag voor om de gemeenteraad te laten besluiten voor de aanpak van de Parade een andere wethouder te kiezen.