Markt 29: De Kleine Winst wordt gestut

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-12-2016 | Gewijzigd op: 08-12-2016
Momenteel, donderdag 8 december 2016 wordt door Orly & Endevoets het pand  Mark 29, ofwel 'De Kleine Winst' gestut. Dat gebeurt om de voorgevel bestendiger vast te zetten en om vervolgens de zijmuur waterrdicht te kunnen maken, aldus een woordvoerder van de gemeente. De aannemer zou zijn: CBM Bouw Den Bosch, hoewel het telefoonnummer 073-6440122 niet klopt.Orly & Endevoets zet alvast een stelling
tegen het pand Markt 29/De Kleine Winst
.

foto © paul kriele, 8 december 2016

Fragment uit Raadsinformatiebrief:

Vanaf het moment van aankoop is een aantal noodzakelijke werkzaamheden opgestart. Zo zijn
voorzetwanden geplaatst achter de etalage, is de elektra aangepast, heeft onze afdeling Erfgoed een eerste
inventarisatie gedaan en zijn keuringen gedaan door onder andere de houtarts (onderzoeker naar de status
van de houtconstructie) en de constructeur.
Losse voorgevel
Uit deze eerste onderzoeken is duidelijk geworden dat de voorgevel gedeeltelijk los staat. De zijgevel is bovendien niet wind- en waterdicht. Hoewel geen sprake is van direct gevaar, zetten wij vanaf volgende week de voorgevel vast en de zijgevels dicht. Het betreft werkzaamheden die beperkt zijn in omvang en kosten. Ze nemen ongeveer twee weken in beslag, uiteraard is  dit wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden plaatst de aannemer aan de zijkant van het pand steigers. Voor
het vastzetten van de voorgevel zal er een rolsteiger worden geplaatst. Wij zorgen ervoor dat de Bosch by
Night Lightshow hiervan geen hinder ondervindt.

Nadat de werkzaamheden aan de gevels zijn afgerond ruimen wij het pand leeg. Daarvoor plaatsen wij
containers aan de voorzijde van de Markt.