Markt 29 nog geen bestemming 'De Kleine Winst '

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-08-2017 | Gewijzigd op: 08-08-2017
Kleine aanpassing van pand Markt 29/De Kleine Winst.
In de voormalige winkel op Markt 29 komt voorlopig een houten wand, die bedoeld is als bescherming tegen vandalisme.
Maar de afdeling Erfgoed is nog steeds met een onderzoek bezig.

In de voormalige winkel komt voorlopig een houten wand tegen vandalisme.

foto © paul kriele, 7 augustus 2017.
.............................................
 


Er komt weer net zo’n houten wand in als voordat Jeronimus Merchandise er in zat (nu wel zonder Jeroen Bosch poster). De wand komt erin om vandalisme tegen te gaan. Daarnaast in de afdeling Erfgoed nog bezig met historisch onderzoek. 

Bericht van 15 juli  2017 De Kleine Winst nog steeds leeg
Markt 29, beter bekend als 'De Kleine Winst, dat in eigendom is gekomen van de gemeente, staat leeg. Er zit de Jeroen Boschwinkel in die komt vanuit De Raadskelder. 
Bij de nieuwe bestemming* heeft Van Olden gezegd dat deze tijdelijke winkel er mag blijven zitten totdat een meer permanente functie voor het pand zich aandient. 

Maar nu is er een overbruggingsperiode in afwachting van de bestemming die zich aandient. Indertijd is door Van Olden gezegd dat er een publieke functie in relatie tot Jeroen Bosch in komt, maar niet concurrerend met andere initiatievenb, maar wel in de lijn van het Jheronimus Bosch Art Center.

Huib van Olden !
Het is overigens vreemd dat bij de gemeente de min of meer betrokken ambtenaren niet weten wat  er met dit pand op korte termijn staat te gebeuren.*
Het pand behoort tot de portefeuille van wethouder Huib vanOlden, die het voorjaar 2017 namens de gemeente aankocht....

*Daar geeft de Raadsinformatiebrief meer duidelijkheid over. Maar intussen staat het pand leeg en is er nog niet veel gebeurd. Zie de brief onder de foto.
.

  Markt
De Kleine Winst is
ontruimd in afwachting van
een meer permanente bestemming
.


foto © paul kriele,29 maart 2017.
..........................................................

*Fragment  uit de Raadsinformatiebrief

We hebben gekeken naar  een winkel met Jeroen Bosch spullen, een plek ter herinnering aan de schilder, cot demmerciële verhuur en leegstandsbeheer. Met een publiekspresentatie, doen we het meeste recht aan de waarde die het atelier voor ‘s-Hertogenbosch heeft. We willen gaan samenwerken met Vereniging Hendrick de Keijser (HdK) dat het gebouw gaat beheren. Het gaat dan om een erfpachtconstructie. Hierover moeten we nog verder in gesprek met HdKalsook over de mogelijkheden voor mede-financiering van de restauratie. Het is de bedoeling dat HdK het gebouw dan verhuurt aan Jheronimus Bosch Art Center(JBAC) of een andere (mogelijk nog op te richten) organisatie, die de financiële verantwoording op zich neemt voor de conceptontwikkeling, inrichtingskosten en bedrijfsvoering. De stichting Jheronimus Bosch 500 wil financieel bijdragen aan een publiekspresentatie. Komende periode spreken we met alle betrokkenen over hun mogelijke deelname en de samenwerking


*Zie ook artikel dd. De Kleine Winste geeft geheimen prijs dd. 20 februari 2017.

Terug naar boven