Opening van Markt 29 als Huis van Bosch uitgesteld naar voorjaar 2022

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-12-2021 | Gewijzigd op: 18-01-2022
Bericht van 27 december 2021 Opening van Huis van Bosch  op Markt 29 uitgesteld naar voorjaar 2022.
Door een faillissement van het bedrijf dat de lift zou leveren is de opening van Markt 29 als Huis van Bosch uitgesteld naar voorjaar 2022.
 
.............................
-Een sfeer affiche waarop de afbeeldingen terug gaan naar de 15e eeuw.
-Hieronder: Interieur van de woonwereld van de Boschfamilie die ingericht is op de eerste verdieping. 
foto's © paul kriele, 27 december`2021.

De opening van Markt 29 als het Huis van Bosch, waar de ouders en ook Jeroen in zijn jeugdjaren,hebben gewoond, is opnieuw uitgesteld naar voorjaar 2022, door vertraagde levering van de lift [vanwege een failissement van het liftbedrijf. 
Het interieur, dat herinnert aan de periode rond 1400, laat op de eerste etage ook het atelier en het woongedeelte van de ouders van Jeroen Bosch zien. In de  kelder is een multi-media presentatie te bewonderen/. Het Huis van Bosch gaat nu komend voorjaar open. 
Uit onderzoek door de bouwhistorische dienst van Erfgoed zijn ook  enkele bouwhistorische elementen uit de tijd van Bosch, in beeld gebracht. Straks heeft Markt 29 ook een museale functie. Op de begane grond komt een infobalie van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
.Zie ook bericht van  1 september 2021 Finale van herbestemming Markt 29 [Huis van Bosch]
.
Bericht van 15 december 2020 Start restauratie pand Markt 29 /ofwel  De Kleine Winst. 
Bedrijven staan klaar om Markt 29 De Kleine Winst te gaan restaureren. Dan krijgt het de naam 'Huis van Bosch.' foto © paul kriele, 15 december 2020

MvL Groep [behoud van hout en steen], [William] Oomen nieuw-en verbouw, onderhoud en renovatie, staan met hun materieel klaar voor De Kleine Winst op Markt 29 om dat historisch pand te gaan restaureren.

Bericht van 2 juli 2020 De Kleine Winst wordt openbaring van de geschiedenis
Het huis waar Jheronimus Bosch ooit woonde en werkte wordt gerestaureerd. In de afgelopen maanden werkte Verlaan & Bouwstra architecten hard aan het ontwerp. Verlaan & Bouwstra maakt van de historische gelaagdheid goed gebruik. Op dit moment loopt de aanbesteding voor een restauratie aannemer. In oktober van dit jaar wordt met de uitvoering begonnen. Door de eeuwen heen bleven veel originele onderdelen in het gebouw bewaard. Daarnaast kiest de gemeente voor duurzame oplossingen met o.a. LED-verlichting, isolatie en een lucht-/warmtepomp. Ook is een onderzoek uitgevoerd om het gebouw zo circulair mogelijk te verbouwen.

Wethouder Mike van der Geld: “Het Huis van Bosch draagt straks bij aan een belangrijk, tastbaar deel van onze vaderlandse geschiedenis. Hiermee doen we recht aan de waarde die Jheronimus Bosch voor Nederland en ’s-Hertogenbosch heeft.
De kelder van Markt 29 dat ooit een bakkerij is gweest.
Rond 1500 was erboven het werkatelier van de familie Bosch er gevestigd.

foto © erfgoed, 5 maart 2020.

Canon van Nederland
Jheronimus Bosch staat genoemd in de ‘Canon van Nederland’, die uit 50 grote personen en belangrijke gebeurtenissen bestaat. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse geschiedenis. De canon is mede ontwikkeld als basis voor het onderwijs. Met het Huis van Bosch laten we straks voor jong en oud de tijd van Bosch zichtbaar herleven.
Meer informatie: 

Bericht van 11 maart  2020: Archeologische vondsten in Markt 29/De Kleine Winst
Bij archeologisch onderzoek op 5 en 6 maart 2020 in de kelder van Markt 29/De Kleine Winst zijn bouwstenen [merendeels fundering] van het pand dat vóór het pand van de familie Bosch op de Markt [nu nr. 29] heeft gestaan. Daterend uit omstreeks 1250.
In de kelder zijn vier proefsleuven gegraven.  Daarin bevinden zich nog rode bakstenen van een afwijkend formaat behorenbij  dat grotere pand genaamd Melanen. Er kwamen ook een afvalput en een oud oventje te voorschijn. 
 
....
-Boven: Vanaf de  begane grond gaat dit  smalle houten trappetje naar de kelder.

-Hieronder: De proefsleuf die langs de voorgevel is gegraven. Daar komen de rode bakstenen  [afwijkend formaat] in beeld behorend tot het huis Melanen dat op deze plek vóór het huis van de familie Bosch heeft gestaan. 

-Onder Een bakkersoven die dateert uit de 19e eeuw Maar onder Jeroen Bosch was dit een opslagkelder.
Vóór de oven is uit een proefsleuf veel afval kaak gehaald zoals een kaak van een varken, een schelp [wulk], scherf van een drinkbeker. Ook kwamen de resten van weer een ander oventje te voorschijn.
-Helemaal onderaan:  Resten van het pand Melanen waaruit de archeologen proberen de bouwperioden te achterhalen.


foto's © erfgoed, 5 en 6 maart 2020.
....
....
....

Bericht van 3 oktober 2019 opening pand De Kleine  Winst  eind 2021
Start verbouwing De Kleine Winst op Markt 29: op dinsdag 19 november 2019
 
Markt 29

Bouwbedrijf CBM Bouw is
met de verbouwing van Markt 29 beter bekend als De Kleine Winst, begonnen. Eerst wordt
al het overtollig in- en
aanbouw in het interieur
worden gesloopt en weggehaald
.


foto © paul kriele, 19 november 2019.

Bericht van 3 oktober 2019:  Opening Huis van Bosch eind 2021
Verlaan & Bouwstra Architecten maken een ontwerp voor de restauratie van het pand Markt 29, beter bekend als 'De Kleine Winnst'en in de toekomst  'Huis van Bosch'.Na de restautaie geeft de stichting 'Bosch Forever' invulling aan het 'Huis vanBosch',  zoals wethouder Mike van der Geld  donderdag 3 oktober 2019 in een persbericht meedeelt. Naast dat in het 'Huis van Bosch' originele onderdelen van acht eeuwen terug bewaard zijn gebleven, gaat het architectenbureau de historische gelaagdheid - rekening houdend met de wensen van 'Bosch Forever' - optimaal benutten, zoals dat heet. 
Het Jheronimus Bosch Art Center gaat  het woonhuismuseum op de eerste verdieping exploiteren ism de Kring Vrienden van 's-Hertogebosch.*
De architect gaat vanaf half oktober 2019 aan de slag met het ontwerp voor de restauratie. Volgend jaar ligt het ontwerp klaar, zo verwacht de wethouder. Daarmee wordt het aanbestedingstraject naar een aannemer gestart. Na de zomer van 2020 gaat die dan aan de slag en eind 2021  kan het 'Huis van Bosch' worden geopend. 

*Bericht van 29 mei 2019 'Kleine Winst' wordt 'Huis van Bosch'
Het pand Markt 29, beter bekend als De Kleine Winst, zal na een restauratie en verbouwing in haar meer dan 500-jarig bestaan teruggaan van souvenirwinkel naar de geest en de sfeer van het atelier van de ouders van Jeroen Bosch. Daarvoor krijgt de raad een plan voorgelegd met alle ingrediënten: procedure, huurovereenkomst [10 jaar met JBAC], kosten, de restauratie en verbouwplannen e.d. .
 
Dwarsdoorsnede van Markt 29 voor het 'Huis van Bosch'dat in gedeeld is in vier verdiepingen: 
de kelder multi- media [Bosch archief via de BoschTime Machine] met de geschiedenis van het pand,
begane grond: ontvangst en Kringinformatie [vrij toegankelijk]
-eerste verdieping museale functie
-zolder tbv lezingen, workshops en Jeroen Boschatelier.
Rechts, op de binnenplaats en op
plek keukentje komt een transparante
lift naar de verdiepingen en
daar naast een nieuwe houten trap. 

......................................................................
 

In de kosten draagt de gemeente € 100.000 voorbereidingskosten en € 30.000 plankosten bij en het JBAC € 250.000 en de legacy van JB500 ook € 250.000. 
Indeling over vier verdiepingen
Het nieuwe Huis van Bosch dat in vier verdieping is verdeeld, bestaat uit een kelder [waar ook de nieuwe technologie en ICT e.d. wordt onder gebracht !] een vrij toegankelijke informatiebalies op de begane grond waar De Kring Vrienden een grote rol krijgt toebedeeld [maar zonder ticketbalie !, beklemtoont de geestelijke vader van dit Jeroen Boschuis…] en de eerste etage wordt museaal ingericht.
Op zolder komt het atelier van Jeroen Bosch, zoals dat zich nu nog in het JBAC [kelder] bevindt.
Op het binnenplaatsje [voorheen deels ook de keuken] komt een transparante [glazen] ‘toren’ waarin een lift en daarnaast ter vervanging van de kwetsbare houten trap een nieuwe trap naar de verdiepingen.
 
 

Oude Raadszaal
Jo Timmermans van JBAC en rechts Kringvoorzitter Yvonne
Moerman die met projectleider Lianne Duif, bouwhistoricus Erfgoed
Ronald Glaudemans en wethouder Mike van der Geld de plannen
voor Markt 29 woensdagmiddag 29 mei 2019 bekend maakten. 


foto © paul kriele, 29 mei 2019.
 

Er worden per jaar 30.000 bezoekers [inkl. de scholen] verwacht, een aantal  dat  in verband met aspect veiligheid gedoseerd worden toegelaten. Met het JBAC wordt voor tien jaar een huurcontract gesloten. Dat vermeldt een bedrag van € 37.500 [ex. btw] per jaar. Met de mogelijkheid dat telkens met 5 jaar te verlengen.
Aan dit plan is anderhalf jaar onderzoek en plannenvoorbereiding vooraf gegaan. De restauratie en inrichting kan [na raadsinstemming op 2 juli 2019 en bouwkundige aanbesteding] pas volgend jaar beginnen en is naar verwacht in het vierde kwartaal van 2021 afgerond. Omstreeks die tijd is dan de opening van het Huis van Bosch gepland.
Aldus werd de pers woensdagmiddag 29 mei 2019 in de oude raadszaal door Jo Timmermans, Kringvoorzitter Yvonne Moerman, Lianne Duif [communicatie] en Ronald Glaudemans bouwhistoricus Erfgoed] meegedeeld. Gastheer was Mike van der Geld die op uiteenlopende aspecten een aanvullende toelichting gaf, geïnformeerd.

Samenwerking...
Treffend of markant is dat in een van de alinea’s de parallelle doelstelling staat opgenomen, dat in dit te ontwikkelen Jeroen Boschkwartier met andere instellingen, zoals Het Noordbrabants Museum, Babel en Pand 18 [St.Josephstraat] tot een intensievere samenwerking zal leiden. Maar dat is een kwaliteit die niet als de sterkste eigenschap van ‘De Kring’ wordt gezien....


Terug naar boven