Inkijk op locatie v/h Pearlepand door bouwhistoricus Ronald Glaudemans

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2020 | Gewijzigd op: 21-01-2020
Inkijk op locatie v/h Pearlepand door bouwhistoricus Ronald Glaudemans. Rondleiding voor de pers op maandagmorgen 20 jkanauri 2020 als laatste mogelijkheid de zijmuren van de FEBO en De Kleine Winst en andere bouwelementen [op Markt31-33] te kunnen bekijken.
 
..............
-Zicht op Marktr 29 'De Kleine Winst' en Markt 31 en 33 voorheen het Pearle pand.
-Onder: Doorkijk vanaf de steigers op locatie Pearlepand Martkt 31-33 naar de Markt.


foto's © paul kriele, 20 januari 2020.
.................................................................................................................................................................
..............

Bouwhistoricus Ronald Glaudemans gaf de pers maandagmorgen 20 januari 2020 op de bouwsteigers een historische, bouwkundige uitleg van de voorgeschiedenis van deze bijzondere locatie, voorheen Pearle op Markt 31-33, naast De Kleine Winst. Glaudemans in zijn welkom: ‘Dit is een binnenstadsherinnering waar achter ook personen schuil gaan.
Samen met JB500 het JBAcenter en De Kring Vrienden wordt hiernaast, op Markt 29, een belangrijk project uigevoerd, dat het 'Huis van Bosch' gaat heten en als museaal concept de geschiedenis en de levensloop en het werk van/over Jeroen Bosch [familie] vertelt. Dat infocentrum gaat in 2021 open.
De reden dat we nu de pers hebben uitgenodigd komt doordat de zijmuren met de FEBO en De KIeine Winst door de nieuwbouw van twee huizen uit het zicht verdwijnen. Bij ons onderzoek zijn allerlei zaken vastgelegd zoals dat er eerste op deze plek, Markt 29,31 en 33 één groot huis [stadskasteel] heeft gestaan.Dat huis,  genaamd ‘Melanen’, dateert uit de 13e eeuw en is na de stadsbrand van 1419 gesloopt. Daarvoor in de plaats ijn in 1420 drie huizen gekomen, waaronder ‘De Kleine Winst’ waarin het atelier van de vader en broers van Jeroen Bosch was gevestigd.
 
.......
-Vanaf rechts: Bouwhistoricus Ronald Glaudemans dan wethouder Mike van der Geld, Kringvoorzitter Yvonne Moerman, dan met groene resp. blauwe helm mannen van Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen, zonder helm Kringsecretaris Marcel van Heeswijk en  daarnaast bestuurslid van De Kring Jan van der Meer en een filmer van Dtv. Achter haar, vaag zichtbaar docent geschiedenis  René Kok. 

foto © paul kriele, 20 januari 2020.

Meest bijzondere vrijgekomen bouwelementen
Vervolgens noemt de bouwhistoricus be meest bijzondere bouwdelen zo als op de bovenetage de achterwand van de schouw waarachter deels ook de achterwand van de schouw in de Kleine Winst is gebouwd. De muurschildering met diamantkoppen van rond 1470 die ook in de Kleine Winst aanwezig is en vaak in Bossche huizen voorkwam. Ook de dakgoot van natuursteen op de zolderverdieping is bijzonder. Deze is in de zijmuur met het buurpand op nummer 29 deels zichtbaar en bevindt zich onder de houten met lood afgedekte dakgoot van De Kleine Winst. Het huis had een houten balklaag waarvan op de eerste verdieping maar een fragment is overgebleven. Maar in de Moriaan is als enige huis, nog wel een volledige balkaag aanwezig.
......
-Hierboven: Bouwhistoricus Ronald Glaudemans bij de [rood baktstenen] wand van de schouw die zowel in het Pearlepand [Markt 31] als in 'De Kleine Winst [Markt29]  aanwezig was. De wand is licht gebogen om zo meer warmte de kamer in te krijgen.

-Foto hieronder:  -Links naast de schouw, maar wel erg vaag, nog een deels zichtbaar  diamantkoppenschildering [van ongeveer 1470] aanwezig.Deze komt in meerdere Bossche huizen voor.
Achterin op eerste verdieping kwam de spiltrap naar boven in beeld.

-Onderste foto: De natuur stenen dakgoot [vlak boven de steigerstang zichtbaar], die zich onder de houten,met lood afgedekte dakgoot van De KIeine Winst bevindt.
Dit zijn de nog zichtbare delen van de drie huizen die na de stadsbrand van 1419 rond 1420 zijn gebouwd.


De wand met 'De Kleine Winst' wordt dicht gemetseld om de stabiliteit te verzekeren. Daar tegen aan komt de nieuwe muur van het toekomstig pand op Markt 31 en 33.

foto's © paul kriele, 20 januari 2020.
 
..................
........

Bij dat onderzoek is door de sloop van het Pearle pand de afdruk vrijgekomen van het in de 13e eeuw gebouwde grote huis Melanum. We hebben hier een reconstructie kunnen maken van de twee huizen die hier eerder hebben gestaan. Daar vlak achter, thv de Annaplaats, liep de Binnendieze dwars onder de Hinthamerstraat door, richting de Waterpoort aan het Herman Moerkerkplein. Stukje bij beetje werd de puzzel duidelijk hoe de stad in de middel eeuwen, wat de constructie van de huizen betreft, in elkaar zat, aldus de met een bouwhelm uitgeruste Glaudemans, iets dat voor alle bezoekers verplicht is, aan de rondleiding begint.
 
.......
-Boven: Aanpalend  pand Markt 29/ De Kleine Winst.
De schoorsteen voor het rookkanaal van de hiervoor afgebeelde schouw.

-Hieronder Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de restauratie van Hinthamerstraat 3-5.
Op de  plek van de  FEBO komt een intiem restaurantje. .


foto's  © paul kriele, 20 januari 2020.

De werkzaamheden zijn door Van den Bouwhuijsen uitgevoerd samen met Orly ende Voets.
Zie ook artikel van 3-10-2019 Opening van gerestaureerde ‘de Kleine Winst’ dat ‘Huis van Bosch’ gaat heten in 2021. 
 

Terug naar boven