Invulling Mark31-33 [Pearlpand] / uitstel opening Huis van Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-10-2021 | Gewijzigd op: 14-10-2021
Uitstel opening Huis van Bosch
 Op onderstaand bericht kwam B&W, toevallig of niet, met een informatie over het Huis van Bosch op Markt 29. De leverancier van de lift is failliet gegaan.Daardoor is nogwel de liftschacht afgebouwd, maar de liftdeuren zijn niet geleverd. De aannemer is op zoek gegaan naar een andere leverancier van liftdeuren. 
Verder staat in dat bericht: Het pand is een mix van oude en moderne technieken. Daar is toegepast  warmtepompen, ventilatie en zonnepanelen in de glazen kap.

Maar.. Vragen uit nde politiek over Pearlpand dd.13102021
Eindelijk. Uit de politiek komen vragen over het uitblijven van een bouwkundige invulling van Markt 31-33,  het in februari 2016 ingestorte Pearlpand. Het perceel ligt er al vijf jaar,  bijna zes jaar, oningevuld bij. Judith Hendrickx van De Bossche Groenen  vraagt zich af waarom hier een nieuwbouw uitblijft.
Eigenaresse Getruda, roepnaam Noortje, Hoedemakers uit Lienden bij Eindhoven  had vijf jaar nog ... een gesprek met een aannemer.
Markt 29,met 'De Kleine Winst' en vanaf medio december 'Huis van Bosch' ,staat in fel kontrast met de leegstand van de buurman op nrs. 31-33. foto © henk van esch, 21 juli 2021.


Artikel van 11 maart 2016: over Pearlpand ontwikkelingen: Eigenaresse perceel 31-33 moet zelf  puinruimen. 
en Pelser maakt 3D opnamen van de locatie
Artikel van 24  maart 2016 Eigenaresse Noortje Hoede makers: 'Ik moet zelf weer van vooraf aanbeginnen'.