Slechte voeg: Markt wordt opnieuw gevoegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-08-2009 | Gewijzigd op: 27-08-2009
De voegen op de Markt zijn te kruimelig en ze binden niet opnieuw na een regenbui. De voeg wordt steeds leger, aldus Hoofd Beheer Openbare Ruimte Piet van den Hoef.

foto's © paul kriele, 26 augustus 2009.
 

Na 6 geregistreerde klachten en 40 via het meldpunt geregistreerde -meer algemene - opmerkingen over de Markt en vragen van de VVD [over de keien] en vragen van Bosch Belang over de voegen, gaat deGemeente de voegen op de Markt opnieuw invullen. De huidige voegen zijn te kruimelig en tegelijk niet bestand tegen  zwaar verkeer. Ook het gangbare onderhoudsregime konden ze niet verdragen, aldus de toevoeging van het hoofd Beheer Openbare Ruimte Piet van de Hoef. 'Het is net of de vitaliteít van de voeg en het bindingsproces steeds minder wordt.'
Dat is de verklaring waarom er gaten ontstaan tussen de keien op de Markt.

In april 2009 werd nog een nieuwe voegronde over de Markt gemaakt, ook werd -na advies van de firma  - het onderhoudsregime verzacht. Het mocht niet helpen.
Dat de gemeente nu pas komt met een aanpak van de Markt komt, verklaart  de verantwoordelijke wethouder Jetty Euster uit het feit dat het stenen leggen en het invoegen een proces is dat zijn tijd nodig heeft. 'Deze voegen maken geen onderdeel uit van een normaaI Inzakproces,'  zegt Eugster, die aangeeft dat '....vanaf het  begin van de zomer kritischer naar de voegen op de Markt is gekeken en de problemen in kaart zijn gebracht en met de leverancier [Wienenberger] van het voegenmateriaal is besproken. Die had toen al aangegeven het onderhoud wat minder scherp uit te voeren door anders te vegen zodat de voegen niet leeggezogen worden. Nog voor de kermis is er -als tijdelijke oplossing- brekerzand over de Markt gestrooid.' 
Aanpak
'Eerst worden enkele proefvakken aangelegd waar het gebruik het intensiefst is,' aldus Piet van de Hoef. 'Hopelijk kan eind dit jaar worden geconcludeerd of de nieuwe voeg 'Megatrax' van VH-Infra uit Rosmalen, die met een chemische substantie wordt aangevuld, flexibeler is en toch niet scheurt zodat het ook zwaar verkeer kan weerstaan. 
Bij dat proces modificeren we gewoon de oude voeg die machinaal uit de voegen wordt gezogen en voegen er chemicaliën en nieuw cement aan toe,' aldus Van de Hoef.  Ook de voeg 'Cheoply', die bij de luipoort van de St.Jan ligt en zich sterk houdt, wordt extra getest voor gebruik op de Markt. De proefvakken, die daar in september 2009 worden aangelegd, moeten daar uitsluitsel over geven.'

Intussen is formeel de leverancier van het oude voegsel,  Wienerberger [voorheen Feikema] uit Pannerden aansprakelijk gesteld voor de schade. Het bedrag kan de wethouder nog niet aangeven omdat het navulproces en de termijn van proefvakken nog loopt. 'Maar we gaan er stevig mee in gesprek,' besluit Eugster, die opmerkt zo snel mogelijk een punt achter deze Marktaffaire te willen zetten.'

Terug naar boven