Enquête bezoekers warenmarkt 17

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2008 | Gewijzigd op: 17-09-2008
De Bossche markt is wel bij de tv-omroepen populair  voor series en als achtergrond. Maar de nieuwe regels en de herindeling van standplaatsen deden enkele kooplieden besluiten op te stappen.  Toko Valentijn en deDungense groenteman Jan van Alebeek hebben er genoeg.

foto © paul kriele,  11 september 2008.
Na het gereedkomen van de Markt laat de gemeente onderzoek uitvoeren onder de bezoekers. Op de achtergrond speelt dat de gemeente de warenmarkt een kwaliteitsimpuls wil geven..! Bureau I&Q gaat de komende weken de enquête afnemen.
In november 2008 is de oplevering van de ‘nieuwe’ markt.