Vragen over overlast van scooters op de Markt

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-11-2011 De PvdA-fractie heeft het College van B&W vragen gesteld over de overlast van scooters en snorfietsen in het winkelgebied op en rondom de Markt. De marktkooplieden hebben daarover geklaagd. De PvdA stelt dat juist in de nota 'Lekker fietsen' van 31 maart  2009 dit aspect staat beschreven. Het is tijdens marktdagen verboden in dat gebied te [bron c.q. snor-] fietsen. 'Niet handhaven', staat dus in tegenspraak met  wat de nota stelt, aldus de brief van de fractie. 

De PvdA vindt het absurd dat marktkooplieden en winkelend publiek gehinderd mogen worden door tussen de kramen door rijdende (snor-) fietsers.
In de brief vraagt de PvdA of de gemeente alsnog gaat handhaven. Ook vindt de fractie dat het wangedrag van de fietsers geen reden mag zijn de marktopstelling te veranderen. Brommen op de Markt mag sowieso niet worden toegestaan, legt de brief aan B&W voor.