Etages van Society Shop op Markt 15 gerenoveerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2012 Situatie panden Be One en Society Shop op de markt 15/17 dd. 23 april 2012.

Na Be One [Markt 17] wordt  nu ook de Society Shop op nr. 15  aangepakt Daar was vorig najaar overigens geen asbestprobleem, maar de winkel kreeg  te maken met wateroverlast. De begane grond is weer  up to date. Nu -eind april 2012 - wordt de etage gerenoveerd.

Maandag 23 april 2012  werd de kraan van Van Riel ingezet om bij Society Shop zakken cement en bouwmateriaal naar boven te hijsen.

foto © paul kriele, 23 april 2012.

Bericht van 23 januari 2012: Start schoonmaak van modezaak
Be One op de Markt Bericht van 23 januari 2012
Vanmorgen 23 januari 2012 heeft aannemersbedrijf Van Hilst schotten rond de modezaak Be One op de Markt geplaatst.
De zaak moet ingrijpend worden gereinigd ivm asbest dat onder het tapijt zit.
De speciale aanpak door een asbestverwijderingsbedrijf kan wel twee weken duren en dan moet de winkel nog worden gerenoveerd en heringericht.

De modezaak Be One, die al vanaf november 2011 is gesloten ivm asbest in de vloer.

foto © paul kriele, 23 janauri 2012.

Berichtt van 5- januari 2012  Modezaak Be One blijft voorlopig dicht.
De damesmodezaak Be-One op de Markt [17], die begin november 2011 door een asbestverontreiniging onverhoeds een sluiting werd opgelegd, gaat voorlopig niet open.
Er schuilen achtee het incident nogal wat procedures. De eigenaar is aanzienlijk geschaad door de sluiting die net voor de drukke kerstverkoop plaatsvond. Daarbovenop komt het feit, dat de gehele voorraad kleding door de asbeststofdeeltjes niet meer te gebruiken is.

Het pand Markt 17, waar Be One een modezaak had. Vroeger stond het perceel bekend als de modezaak van Frits van der Ven.  De winkel is al vanaf 5 november 2011 dicht.
 foto's © paul kriele, 5 januari 2012

De winkel had al jaren een vloer van asbest. Zelfs bij de ingrijpende verbouwing tot de huidige combinatie Society Shop en damesmodezaak Be One is die vloer 'over het hoofd gezien'.
Uiteraard moet de aansprakelijkheid geregeld worden en zal ook het aspect gezondheid van het personeele om de hoek komen kijken. De toegang tot de winkel is afgesloten. 
Er zal eerst een speciaal asbest schoonmaakploeg moeten komen opdraven. Een raambiljet meldt dat er  'op dit  moment'..  nader onderzoek plaatsvindt.

Asbestblootstelling
De site www.beone.nl meldt dat de verhuurder op korte termijn [..]  een saneringsplan maakt. Hoe lang een en ander gaat duren is op dit moment [november 2011] volstrekt onbekend. Een termijn van enkele maanden lijkt waarschijnlijk. Pas als het pand helemaal schoon is, zullen we ons filiaal kunnen heropenen.'
De site meldt verder ook -voorbarig -, dat  er op grond van de meest recente onderzoeksgegevens geen aanleiding te veronderstellen is dat klanten een risico hebben gelopen.
Over het personeel dat er jaren heeft gewerkt en ook de winkel heeft gestofzuigd .. wordt niets gezegd.

Terug naar boven