Iep op plek kunstwerk Etude Gothique geplant

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2018 | Gewijzigd op: 23-02-2018
Vrijdagmiddag 23 februari 2018 werd de iep 'Ulmus' geplant in zijn nieuwe bestemming op de grens Markt-Pensmarkt.
*Het gaat om een Ulmus ‘New Horizon’ ,    Leeftijd  circa 14 jaar oud, handelsmaat 45-50 en ongeveer 8-9 meter hoog. De boom is al vier maal verplant.  De herkomst Noordplant kwekerijen in  Glimmen.

...... .......
................... ......
...........Het planten van de iep Ulmus door Van Rosmalen. .........foto's © henk van esch  23 februari 2018.
   

He    Het planten van de Iep [Ulmus
vrijdagmiddag 23 februari
2018 door Van Rosmalen.


foto's © helmus boons, 23 februari 2018..
....
...............................  Markt-Pensmarkt

De kuil voor de iep * is klaar
gemaakt qua leidingen en ter bescherming van de wortels Vrijdagmiddag rond half een
arriveert de iep vanuit
een kwekerij** in Groningen.

foto © paul kriele, 23 februari 2018.
............................................................

Berichten van 20 en 15 februari 2018 Sloop en werk rond plek van Etude Gothique op de Markt/Pensmarkt
Aanleg natuurstenen boombak op de plek van het weggehaald kunstwerk op de grens Markt-Pensmarkt.

Op de plek van het kunstwerk Etude Gotique komt een iep te staan. Er werd al een kuil gegraven. Op dinsdag 20 februari 2018  werd begonnen met de plaatsing  van een natuurstenen omranding.


Markt Pensmarkt
Een natuurstenen omranding
voor de iep die er komt te staan.foto © paul kriele, 20 februari 2018.
..........................................................
 


Bericht van 19 februari 2018 Graafwerk op plek kunstwerk Etude Gothique /ook archeologisch onderzoek
Samen met enkele archeologen werd maandag 19 februari 2018 graafwerk verricht op de plek van het eerder weggehaald kunstwerk Etude Gotique.
Maandag 19 februari 2018 is Aannemings en bouwbedrijf Van Rosmalen begonnen met graafwerk op de plek waar het kunstwerk Etude Gothique stond. Daar zou ,voordat er een boom* geplant wordt, mogelijk archeologische vondsten kunnen zitten.  Maar, aldus een aanwezige,  er wordt amper anderhave meter [voor archeologie een vereiste]  diep gegraven.


Markt hoek Pensmarkt


Op de plek waar het kunstwerk Etude Gothique  
zich bevond wordt door Aannemingsbedrijf
Van Rosmalen gegraven. Er komt  een iep te staan.
foto's © paul kriele, 19 februari 2018.

Bericht  Afvoervan kunstwerk bij HEMA Etude  Gothique dd. 15 februari 2018
Het natuurstenen kunstwerk op de Markt bij de HEMA is donderdagmorgen 15 februari 2018 door de gemeente afgevoerd naar de gemeentewerf. Daar ligt het in afwachting van een nieuwe plek elders in de stad. Het veel als zitbank gebruikte kunstwerk stond min of meer in de weg en werd dan ook regelmatig aan de randen stuk gereden.
Op de plaats van het kunstwerk komt slechts één boom. Niet meerdere, want bomen  planten op de Markt is moeilijk, aldus de gemeente. Vanwege de vele leidingen en dergelijke. En bomen in bakken vraagt om problemen.

De iep die nog dit voorjaar geplant wordt, komt  in een verhoogde boombak te staan.

  Een grote lege plek is overgebleven, waar eerder
Etude Gothique stond. Dat was
een cadeau van de Bossche inwoners aan de stad bij gelegenheid van 800 jaar 's-Hertogenbosch in 1985. De ontwerper was Marinus Boezem. 


foto © paul kriele, 15 februari 2018.
.........................................................
 

Kunstwerk Etude Gotique
dat een cadeau was
van de Bossche inwoners
bij gelegenheid van 800 jaar 's-Hertogenbosch.
Ontwerp Marinus Boezem.


foto © paul kriele, 30 september 2017.
.................................................Bericht van 30 oktober 2008 Terugkeer kunstwerk Etude Gothique/ bomen komen ook terug*
Vanmiddag 30 oktober 2008  werd de oude Etude Gothique opnieuw onthuld. De wethouders Jetty Eugster en Rodney Weterings haalden  in aanwezigheid van de kustenaar Marinus Boezem de rode lap van de steen.
Deze lag op de splitsing Hooge Steenweg- Pensmarkt- Markt en is nu  iets in zuidelijke richting [dichterbij Australian ice] verschoven. De afgelopen dagen zijn successievelijk de drie delen geplaatst. 
Op de steen, die door de burgerij in 1985 [800 jaar Den Bosch] aan de stad werd geschonken,  is opnieuw gemaakt.


Hierboven: de fragmenten liggen op hun plaats, kunstenaar en wethouders kijken goedkeurend toe   en poseren voor de fotograaf  Marc Venrooij. Middenin  kunstenaar Marinus Boezem.
Foto rechtsonder: de namen van 14 aannemers die de schenkers/sponsors  zijn.
foto's © marc venrooij, 30 oktober 2008.

.

Het uittekenen van de locatie en het plaatsen van de afzonderlijke segmenten.
foto's © marc venrooij 30 oktober 2008

De naam Etude Gothique slaat op het historische Den Bosch. De steen ligt zodanig dat daaruit een verwijzing  naar de gotische Sint Jan valt op te maken. De vormen zijn een reconstructie van een kruisgewelf boven een kooromgang.

Vier bomen keren terug
De volgende  week dinsdag 4 november 2008 worden vier bomen aan de zijde Paternoster- Komt d'r in teruggeplant. Wethouder Eugster zal ' s morgens vroeg een boom planten. Ze komen op plekken waar eerder een boom stond en zullen de terrassen niet in de weg staan.

Terug naar boven