Markt: Vroom & Dreesmann+Kleyne Werelt in de steigers

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-10-2006 Momenteel zomer 2006 gaat de gevel van de ouwe V&D achter steigers en een kunststofafrastering schuil. De pui wordt opnieuw gevoegd en de raamlijsten geschilderd. De werkers zagen bij een van de beelden van August Falise de datum staan: augustus 1930.

Het pand is gekomen op de plek waar enkele huizen, waaronder hotel De Gouden Leeuw had gestaan. Na de afbraak daarvan in 1929, volgde het graven van een diepe kuil en de bouw [1930/1931] van een voor die tijd modern warenhuis. Dat ging op 10 november 1931 open en bevatte een lichtkoepel omdat toentertijd er nog geen dragende vloeren konden worden aangelegd.
De gevelwand van de 75-jarige V&D gaat schuil achter een kunststof net. foto's © paul kriele, 18 oktober 2006.

De gevel heeft in de oorlogsjaren enige beschadiging opgelopen door rondvliegende kogels/granaatscherven. Die herinnering wordt niet weggemoffeld. Het pand staat op de monumentenlijst, dat is een van de reden dat met zorg wordt omgegaan met de historie. Dat blijkt uit de uitlatingen van Wil van Houtum van de

Café De Kleyne Werelt


Ook café In de Kleyne Werelt op de Markt heeft zich laten inpakken.foto's © paul kriele, 18 oktober 2006.