Computeranimatie van de -oude - Markt

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2006 Het Noordbrabants Museum toont in het Museumweekeind van 8 en 9 april 2006, wanneer alle Nederlandse musea gratis toegankelijk zijn, computerbeelden van de Bossche Markt zoals die er rond 1600 uitgezien moet hebben. Toen was er nog het middel eeuwse stadhuis en het puthuis in zijn oorspronkelijke staat. Op het torentje van het puthuis was een kopie van de keizerskroon van Maximiliaan van Oostenrijk geplaatst.
Een computeranimatie van de Bossche Markt rond 1600. Die is samengesteld door een oud-student van het KW 1-College Pieter Kok. Kok maakte voor de gegevens gebruik van oude kaarten, schilderijen en het archief van de afdeling BAM [Bouwhistorie]. Animatie © Noordbrabants Museum/Pieter Kok, april 2006.

Hierboven:
-Op de linker foto staat op de achtergrond -in wit - het stadhuis. Interessant is dat de samenstellers het zo omstreden puthuis hebben meegenomen en daarin de kroon van Maximiliaan van Oostenrijk hebben gemonteerd. Deze kroon heeft Amsterdam wel in zijn stadsbeeld opgenomen en gehandhaafd. Op de toren van de Westerkerk staat als aandenken aan -het bezoek van- Maximiliaan een dergelijke kroon.
-Op de rechterfoto kijken we - rechts - langs de gevelrij van, waar nu hotel Central staat, in de richting van de Moriaan en de Hema. Op de plek van de Hema stond toen het houten jachthuis van hertog Hendrik. Links is een deel van het middenblok van de Markt te zieIn

het Museum weekeind 8 en 9 april 2006 kunnen bezoekers een kijkje nemen in de digitale museumkeuken, want er zijn nog meer animaties op komst... .


De oude Markt, zoals wijlen Lambert van de Leemput [voormalige speelgoedzaak Hinthamerstraat] hem namaakte.
De maquette bevindt zich in het Prentenmuseum in de Verwersstraat.