Herinrichting Markt in 2006/Marktplein groter

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-07-2005 De Markt en Pensmarkt gaan als een geheel voor 4,1 miljoen euro in de renovatie. Die aanpak gebeurt vanaf voorjaar 2006 en zal een jaar in beslag nemen, zo lichtte wethouder Jetty Eugster vanmiddag- 6 juli 2005- het Collegebesluit over de Ontwerpuitgangspunten van de Herinrichting Markt/Pensmarkt toe. De nieuwe bestrating heeft veel weg van de huidige, maar het worden zeker geen moderne grote platen, aldus Eugster die zei geen plaats meer te zien voor het Puthuis. Daarvoor komt een historische verantwoord object in de plaats.

De bestrating gebeurt van gevel tot gevel. De plaatsen waar verkeer rijdt, [Markttraverse en eventueel ook op de Pensmarkt], zijn in de profilering herkenbaar.

De gemeente laat open of de stadsbussen straks via de Pensmarkt gaan rijden en zelfs of al het verkeer uit het centrum verdwijnt. .. . Verkeer of geen verkeer: in alles is met de nieuwe bestrating rekening gehouden. Voor een politieke keuze rond de verlegging van de stadsdienst is wel een lange procedure vereist [verkeersbesluit/bestemmingsplan e.d.], aldus Eugster, die verder weinig opmerkingen over dit lange en veel besproken plan verwacht. De marktkramen kunnen met de verkoopkant naar de winkels gericht worden.
Willem van de Made, directeur Sector Stadsontwikkeling, besloot de persinformatie met: ‘De Markt moet weer het centrale, historische centrum van de stad worden, waar alle winkelstraten op uitkomen.’
In november 2005 zal de gemeenteraad definitief over de herinrichting besluiten.

Marktplein groter en bus door ‘oude winkelstraat   14 april 2005.
De ondernemers in de binnenstad willen dat de stadsdienst voortaan via de Pensmarkt en Hooge Steenweg- Visstraat naar station en Arena rijdt.

Omdat de gemeente de Markt én Pensmarkt als één plein ziet volgt dit idee daar logisch uit, aldus voorzitter Tiny Bertrums. Dat idee is gekoppeld aan het gebruik van het marktplein. De ondernemersvereniging wil geen stoepranden bij de winkels. Dat zou het gebruik van het marktplein alleen maar verkleinen. Het weglaten van die randen, een zgn. geleid profiel van het marktplein, maakt dat plein groter [in gebruik]. Dan kunnen de marktkramen voortaan aan de kant van de winkels open worden gehouden en wat naar de trottoirs opschuiven.

Hartje ’s-Hertogenbosch heeft dat maandag in het periodiek met de gemeente overleg gesteld. Voorzitter Tiny Bertrums weet dat de ondernemers in dit standpunt niet alleen staan. Ook de Vereniging van Eigenaren [Binnenstad], de Blb die zelfs de bus uit het centrum wil, de horeca en de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch staan achter deze ideeën van een vergroot Marktplein en verlegde busroute. Maar een andere busroute is een besluit dat ligt bij de gemeenteraad.. Bertrums is nu met zijn idee bij de politiek aan het lobbyen.


Aanpak Markt 2006 
22 februari 2005.

De Bossche Markt krijgt voorjaar 2006 een nieuw gezicht. Na de periode van de Spaanse architect Beth Galí, die tussen 1991-1993 de binnenstad een nieuw aanzien gaf, is oiv de bezuinigingen een nieuw- 2 miljoen goedkoper- plan opgepakt. De gemeente heeft in ‘eigen beheer’ dat plan bedacht.
Met de vele inspraakrondes en visies achter de rug, heeft dit traject wel erg lang geduurd. Er is dus sprake van een kaasschaafmodel.

In 2002 werd de aanpak Markt als slot van die binnenstadsinrichting actueel. Eerst [mei 2002] stelde het College nog voor om voor 6 miljoen dat project aan Galí op te dragen, maar de raad stuurde wethouder Jetty Eeugster [juni 2002] terug. Niet met Galí, maar met een keuzemogelijkheid uit meerdere architecten, ging de raad wel akkoord. In het najaar van 2002 volgde een infoavond in TheateradParade en discussies met 120 Bosschenaren. Ook diverse [landschapsarchitecten] Jan van der Eerden, Peter Lubbers en André van den Eerenbeemt gaven hun visie al of niet met handhaving van het puthuis en/of andere op –en aanbouwsels. Maar intussen is met argumenten van verkeer [bereikbaarheid binnenstad], de herinrichting van marktkramen en bezuinigingen het plan drie jaar vooruitgeschoven.

Invulling plein  22 februari 2005
De Markt wordt door de gemeente beschouwd als één groot plein dwz zowel Pensmarkt en Marktplein worden als een eenheid opgevat. Het centrale plein [Markt én Pensmarkt krijgen een nieuwe bestrating :'kleinschalig en met een grijze uitstraling. Dus de wens om de kleine [porfier]keien te handhaven is niet gehonoreerd.
De trottoirs rondom de Markt worden gezien als de voetgangerspaden die een eenzelfde bestrating krijgen als de Vughterstraat.
De inrichting van de Markt is bescheiden tijdloos en multifunctioneel dwz dat vele obstakels zullen verdwijnen.

Duidelijk stelt B&W dat de Markttraverse blijft gehandhaafd dus doorgaand verkeer [met name stadsbussen] verdwijnen niet van de Markt evenmin komt er een alternatieve route [Hoge Steenweg] zoals de Ambulante Handel en Hartje 's- Hertogenbosch had voorgesteld.
In de praktijk zijn de voetpaden [hoger gelegen en aansluitend op de zijstraten] herkenbaar van de rijbaan.
et conceptplan dat B&W de raad voorleggen is een schetsplan in hoofdlijnen zodra er overeenstemming is over de ontwerpuitgangspunten* en het voorgesteld model, volgt de inrichting, aldus de nota.

*Met ontwerpuitgangspunten bedoelen B&W de wensen en visies die in het verleden zijn vastgelegd.

Na een procedure [kortsluiting met betrokken instanties/deskundigen] en behandleing in de raad, volgt eind 2005 de presentatie van het plan en in het voortjaar 2006 de uitvoering.
Een repro van de panorama-afbeelding van de Bossche Markt van rond 1935. Op de foto is de sigaren-en sigarettenwinkel van Jo Bodar te zien, gelegen naast de Paternoster.


Terug naar boven