Kleine fracties dwingen B&W haast met Puthuis te maken

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-03-2013 | Gewijzigd op: 04-03-2013
De fracties Leefbaar  's-Hertogenbosch Rosmalen, Bosch Belang en Stadspartij Knillis dringen er bij B&W schriftelijk op aan haast te maken met de voortgang herbouw Puthuis op de Markt.  Zij wijzen op een van de punten uit een eerder amendement,  punt 4, waarin staat dat er een stichting in het leven geroepen zal worden, bestaande uit.
vertegenwoordigers van:
-Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg,
-Vereniging Kring Vrienden 's-Hertogenbosch, 
-Koning Willem I -College
-vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven.
Deze stichting verwerft middelen onder derden, waardoor het appèl op de samenleving wordt benadrukt en realisering wordt bevorderd.
......
Jolanda Lensen van den Wildenberg Stadspartij Knillis], Peter van Gerven [Leefbaar] en Frans van Valkenburg [Bosch Belang]  vragen waarom dat amendement nog niet is uitgevoerd, hoe lang dat nog kan duren"Er dienst  kordaat [voorbeeldgedrag] te worden gehandeld.