VVD is verbaasd over PvdA-houding mbt puthuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-03-2014 | Gewijzigd op: 08-03-2014
De Bossche VVD-fractie  staat verbaasd over het feit dat de PvdA ‘technische vragen’ stelt mbt de uitvoering van het puthuis op de Markt. De herbouw is al jaren een wens van de Bossche VVD.

Op 22 januari 2013 besloot de gemeenteraad tot verdere uitwerking van een nieuw puthuis en Onze Lieve-Vrouwehuisje.*
De VVD respecteert dat de PvdA een ander standpunt heeft dan de indieners van het initiatiefvoorstel, maar verwacht dat de PvdA wel het vertouwen in het College van B&W heeft dat  bij uitvoering aan alle juridische ruimtelijke voorwaarden voldaan wordt. De VVD heeft dit vertrouwen ten volle.

* Besluit gemeenteraad
Dat raadsbesluit  was het logische vervolg op een initiatiefvoorstel van VVD, CDA, Rosmalens Belang, Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch & Rosmalen en Stadspartij Knillis. Onder andere de VVD paste de uitwerking zodanig aan dat de kracht van de stad gebruikt zou worden om tot realisatie te komen. Hierop is de Stichting 1522 in het leven geroepen, die € 200.000 euro aan sponsoring verzamelt en het puthuis gaat realiseren.