Wensen en kritiek in Brabants Dagbladdebat

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2019 | Gewijzigd op: 28-03-2019
Klaas Burger artistiek leider Academie voor Beeldvorming wethouder Mike van der Geld wethouder voor Cultuur en en Leefomgeving, Harald Dols van StichtingSUB40DB [platform van ondernemers RIVU], Cassandra Vugts directeur Spark Campus, en Liduine van Noorden nachtburgemeester waren door het Brabants Dagblad uitgenodigd deel te nemen aan het stadsdebat in de Verkadefabriek op woensdag 27 maart 2019.

De gastsprekers werd eerst uitgenodigd kort iets over de stad te zeggen:
Klaas Burger [41 jaar]: Den Bosch is de ideale cocon om te experimenteren.
Harald Dols [31 jaar]: Het netwerkklimaat zo ontplooien, betrekken van jeugdige ondernemers, ofwel gericht op de toekomst.
Cassandra Vugts [48 jaar]: Het gaat niet om stenen maar om mensen. Die mensen te koppelen gaat gemakkelijker in Brabant dan in de Randstad.
Liduine van Noorden [63 jaar]: Vernieuwend denken kan en hoeft niet leeftijdsgebonden te zijn. In tweede instantie zegt Liduine: ‘Den Bosch is een bruisende stad’. 
 


Verkadefabriek
vlnr.wethouder Mike van der Geld van
o.a. Cultuur, Klaas Burger Akademie voor Beeldvorming, Harald Dols  stichting SUB40DB, Cassandra Vugts Spark Campus en Liduine van Noorden nachtburgemeester.


foto © paul kriele, 27 maart 2019.
........................................................................

Twee opvallende zaken: Tramkade en stedenconcurrentie
Twee zaken vielen in de discussie/presentatie het meest op. Aan het slot werd de alom beweerde stedenconcurrentie genoemd maar ook weer afgezwakt. Den Bosch moet zich niet meten met Eindhoven en Tilburg zie ondermeer  Vugts. Samenwerken en gewoon je eigen ding blijven doen was de conclusie die door wethouder Mike van der Geld werd beaamd. Op onze eigenschappen die uniek zijn daar moeten we  ons op richten. 
Cassandra : ‘Niet meer profileren jegens elkaar. We zijn klaar met dat gedoe van de B5 [grote Brabantse steden].We moeten juist elkaar versterken  en ophouden met het krampachtig  zoeken naar een term voor Den Bosch, zoals Bourgondisch, of gastvrij of ontmoetingsstad.’  
Het andere aspect was de Tramkade,  een tienjarig ontwikkelgebied, een pareltje  met nog wat rafelrandjes. Deze unieke hotspot mag niet met een gemeentelijk beleidsplan[..]of kadernota [..] weggemoffeld worden en  al datgene wat daar door kunstenaars is opgestart worden weggepoetst. Je moet met die rafelige netwerken iets afspreken,  zei Liduine van Noorden de nachtburgemeester
Van der Geld die zo’n nota [kadernota] voor eind dit jaar aankondigde moest zich herpakken en aan zijn eerdere opmerking toevoegde dat datgene wat daar bereikt wordt in het nieuwe Kop van ’t Zand  zal worden meegenomen. ‘We koesteren dit project’.
Daarbuiten werd het initiatief om de JADS hier te bevestigen geprezen Maar dat mag best wat meer in de schijnwerpers komen te staan. In het begijn was er nog weinig cohesie, maar JADS is de katalysator geworden, aldus Vugts.

De gespreksleider begint met het aansnijden van het eerste thema: De staat van de stad
Voor Klaas Burger drukt de spanning op de woonmarkt de leefbaarheid. 'Den Bosch heeft de meest overspannen woonmarkt buiten de Randstad. Iedereen wil cashen met een huis. Dat leidt to complicaties in nde huishoudens. 
We moeten rafels durven maken om te kunnen schuiven en te kunnen experimenteren.' Burger geeft daar bij aan dat we eerst vrienden moeten maken met wie we gaan samenwerken. 'Dan pas kun je iets op poten zetten.'
Mike van der Geld: 'De woningmarkt is inderdaad een probleem. Het is de keerzijde van het succes. Elk keer als de politiek en B&W vergadert gaat het om de krapte op woningmarkt.'
Cassandra Vugts: ‘ Maar we komen niet uit dat experimenteren.
Het risico van Den Bosch is het vestzak- broekzak verhaal, ofwel de Roermondse corruptie. Daarmee zeggen de sprekers dat de dikste portemonnees de projecten dragen en de groepen met de kleine beurs op de woningmarkt niet aan de bak komen.'

Projecten voor /door de dikste portemonnees
Ronduit kritiek kregen de  ontwikkeling op twee locatie tot nieuwe woongebieden: Gasthuiskwartier en De Negen Heren aan de Zuid-Willemsvaart. 'Daar werd zo maar een Keramisch Werkcentrum weggepoetst, een pareltje,' aldus Vugts. 'De projectontwikkelaars kregen er de kans er- naar hun beurs-  een luxe woongebied neer te zetten. Met de bebouwing van de locatie Groot Ziekengasthuis zijn kansen gemist om daar meer diversiteit, dus ook  ten gunste van kleine huishoudens met acceptabeler huren/koopprijzen in te brengen. Velen kregen aanvankelijk de kans, maar van die voornemens, daar is niks van overgebleven, spraken Van Noorden en Vugts. Het moet rafels durven maken, want daar kun je schuiven en hebt er de kans te innoveren.
Helaas, ook hier geldt, aldus het panel, het vestzak broekzakverhaal, ofwel: de dikste portemonnees dragen de projecten.

Mikkers:’Geen landmarks meer..
Als excuus richting projectontwikkelaars en investeerders kwam van Harald Dols, en later vanuit de zaal van architect Ron Kuin, de opmerking dat ..'wat er verdiend wordt nodig is om verder te kunnen gaan'. 'Het vloeit uiteindelijk weer terug,' zo klonk diens argument.
Kuin kwam ook met tegenwerping op wat burgemeester Jack Mikkers in een van de artikelen het Brabants Dagblad had gezegd, dat er geen landmarks meer nodig zijn. 'Een stad heeft nu eenmaal grote projecten nodig. Dat zijn juist de economiedragers. Die heb je nodig om de kosten te kunnen dragen.'  Ook daarin had Kuin eerder al bijval van Harald Dols gekregen.

Netwerken
Ook puntje van kritiek –klonk vanuit de zaal- was dat de wooncorporaties zich meer innovatief moeten richten naar de huurders, zoals  bijv. met de doorstroming. 'Die corporaties zitten een beetje in d’r eigen kluitje te roeren,' reageerde Cassandra Vugts. 'Bij overlegbijeenkomsten of bij andere gelegenheden zie je die kluitvorming. Na de algemene lezing kruipen de investeerders, de corporaties en de bouwbedrijven weer bij elkaar.'
Harald Dols miste bij het netwerken de jonge ondernemers. Dols  sprak over de loges, sociëteiten en zakenclubs.
Die jongelui haken na een eerste ontmoeting weer af..Zij missen de connectie met die oudere garde. De éminences grises zou met de nieuwe generatie de connectie moeten  maken. Dat zijn de ondernemers die het moeten gaan doen. Wanneer die oude generatie het eenmaal zo mooi aangeharkt heeft dan moeten ze het ook een keer overdragen,' zei Dols.  'De kruisbestuiving komt niet tot stand omdat er een discrepantie zit tussen interesses en leefstijlen'. Vugts reageerde daarop dat de netwerken niet zo gesloten zijn. Zij willen best samenwerken....’
 
 

Klaas Burger: Eenzijdig panel
 Dat verschil tussen jong en ‘oud’,  bracht Klaas Burger op de vraag hoe het panel tot stand was gekomen en basis waarvan?  Burger miste zoveel andere maatschappelijke organisaties, zoals FC Den Bosch, de Marokkanen of de werklozen. Die doen wel mee in de samenleving  maar ik zie ze hier niet. Gespreksleider Theo van der Zande gaf er een erg flauw excuus over: ‘Ruimtegebrek op het podium..’ Burger: Neem de Bartjes, Dat is een echt Bossche wijk met geschiedenis, zei Burger, die als advies mee gaf: Denk niet alleen in witte mensen! ’ Liduine van Noorden: ’Er zijn er nog velen die niet gehoord worden, de jongeren,  de volksbuurten'. Waarop de gespreksleider vroeg: 'Hoe krijg je daar ingang?'  ’Met ervaringsdeskundige transdisciplinair,' was de reactie.
Slot reacties
Harald Dols krachten bundelen met de ondernemers. Cassandra Vugts talenten aanboren. Liduine van Noorden: Kunst en ambities waarderen
Wethouder Mike van der Geld: ’Ik nodig jullie uit om samen aan de slag te gaan met de agenda van de stad. Ik proef die behoefte.’
 

Terug naar boven