Ans Buys is nieuwe voorzitter Gastvrij s-Hertogenbosch/Blauwe Engelen

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2019 | Gewijzigd op: 30-05-2019
Nieuwe voorzitter Ans Buys voor Gastvrij ‘s-Hertogenbosch


De stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch, die in 2017, na een proefjaar in 2016 [Jeroen Boschjaar], is opgericht, en waarvan 'de Blauwe Engelen' de geuzennaam is, heeft Ans Buys benoemd tot voorzitter. Daarmee is de 70-jarige Buys de opvolgster van Hilda Terlouw die de stichting in de soms moeilijke beginjaren met tact, geduld en met veel energie heeft geleid.
Nieuw bestuur 'Blauwe Engelen

Tegelijk met Ans Buys als nieuwe
voorzitter van de stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch is als nieuwe secretaris benoemd Annemarie Posset-van de Pol.


foto © paul kriele, 25 mei 2019.
.....................................................................
 


Ans Buys is een persoon met uiteenlopende kwaliteiten en een breed netwerk onder meer in het onderwijs [rector St. Janslyceum, adjunct-directeur Scholengemeenschap Mariënburg, bestuursfuncties bij Fontys lerarenopleiding, Adviescollege HBO-raad, lerarenopleiding Voortgezet onderwijs] en in de culturele sector [o.a. Erfgoed Brabant, Bureau Babel, Erasmusfestival Brabant, Noord-Zuid Bevrijdingsfestival, Theaterfestival Boulevard, November Music, Fonds Cultuurparticipatie en project Muziekonderwijs leerlingen basisscholen] en tevens werkzaam voor het Nationaal Monument Kamp Vught en Theaterfestival Boulevard.

In 1985 behaalde Ans Buys het doctoraal Nederlandse taal-en letterkunde. In februari 2014 ontving Ans Buys de koninklijke onderscheiding behorend bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau In de stad staat de alom gerespecteerde Ans Buys bekend als een krachtige persoonlijkheid, die het een eer vindt dat zij door het bestuur van Gastvrij ’s-Hertogenbosch werd gevraagd voor de functie van voorzitter.
 
..... Ans Buys, die al op veel terreinen  actief
is in merendeels bestuurlijke en /of
adviserende functies, gaat als  voorzitter 
de Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch leiden.

....................................................................................
Annemarie Posset-van de Pol neemt van Joep van Vugt
de functie van secretaris over bij Gastvrij ’s-Hertogenbosch.


foto's © paul kriele, 25 mei 2019.
.....................................................................................................
.......

Tevens heeft de stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch de 44-jarige mr. Annemarie Posset-van de Pol benoemd tot secretaris in de opvolging van Joep van Vugt. Als meester in de rechten was Annemarie Posset werkzaam bij diverse fondsen, gemeenten, provincie Noord-Babant en advocatenbureaus, maar is vanaf 1 janauri 2018 zelfstandig jurist. Eerder was zij vier jaar [2006-2010] raadslid voor de PvdA in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Momenteel verricht zij enkel bestuursfuncties o.a. bij de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught , sociaal restaurant D’n Mengelmoes en is zij secretaris en campagneleider van de PvdA.

In een officiële zitting in Hotel Central werden zaterdagmiddag 25 mei 2019 deze bestuurswisselingen bekrachtigd.
 
Terugtredend voorzitter Hilda Terlouw. Met haar beleid
heeft Hilda Terlouw de Blauwe Engelen op de kaart gezet
en de nieuwe ontwikkelingen die zich aandienen, ingeleid. 
....................................................................................................

foto © paul kriele, 13 mei 2019.

Hilda Terlouw is momenteel werkzaam bij de gemeente ’s-Hertogenbosch als projectmanager Evenementen van de afdeling City Marketing. Dat maakte het voor haar soms lastig, naast haar beroep, als vrijwilliger werkzaam te zijn voor de -mede op evenementen gerichte - stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch, waardoor de belangen soms moeilijk te combineren waren.
Hilda Terlouw gaat zich bij de stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch bezig houden met Innovatie en Ontwikkeling.
 

Terug naar boven