Immuniteitsmuur bij Sint Jan blootgelegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2014 | Gewijzigd op: 07-05-2014
Bij werkzaamheden rondom de Parade, waarbij nieuwe leidingen worden gelegd, is vanmorgen woensdag 7 mei 2014 een zgn. immuniteitsmuur* blootgelegd. De werkzaamheden hebben zich deze week verlegd van de Peperstraat naar de hoek Parade-Kerkstaat.
 'Hoogstwaarschijnlijk is jhet een immuniteitsmuur,' zegt Eddy Nijhof, die de werkzaamheden vanuit zijn beroep  in de gaten houdt. Archeoloog Ingrid Cleijne heeft de muur die van oudsher het kerkterrein van de parochie Sint Jan afbakent min of meer in kaart gebracht. Nader onderzoek moet nog bevestigen dat het hier om een grens van de parochie gaat,' aldus Nijhof.

*Immuniteit
duidt aan dat daarbinnen een vrijdom van wetten bestaat.

Kruising Parade /Torenstraat/ Kerkstraat.
Op ongeveer 25-30 meter vanaf de doopkapel van de Sint Jan loopt het opgegraven restant van de immuniteitsmuur [midden op de foto], die vroeger het kerkterrein afbakende. 

foto © paul kriele, 7 mei 2014/10.00uur