Publieke keuze:Twee Parade-ontwerpen in beeld

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2009 | Gewijzigd op: 09-04-2009
Wethouder Jetty Eugster. 
Rechts boven Paul Achterberg van Atelier Quadrat en rechts Peter Lubbers van Buro Lubbers.


foto's © paul kriele, 6 april 2009.

Vanmiddag en ook weer vanavond 6 april 2009 worden resp. aan de pers en het publiek de twee ontwerpen van resp. landschapsarchitecten Buro Lubbers [Den Bosch] en Buro Quadrat [Rotterdam] gepresenteerd. Het publiek kan t/m 20 april 2009 op diverse manieren kiezen voor de een of voor de ander. Hun stem is voor 95 % bepalend bij de uiteindelijke keuze, die het College voor 20 mei 2009 zal maken, aldus wethouder Jetty Eugster. Dat kan óf via de antwoordkaart in het Parademagazine dat vanmiddag in de bus viel, óf via de gemeentelijke site mbv een Digidcode. In de Pleinzaal van TheateradParade is vanavond 6 april 2009 een informatie belegd, waar de presentaties van de ontwerpen plaatsvindt.

Hierboven een imrpessie van het ontwerp van Atelier Quadrat uit Rotterdam met de granieten kleine keien, waarmee een waaiervormig plaveisel is gelegd op het plein en in strips/stroken op de wandelpaden.
Quadrat heeft hier wel erg optimistisch veel licht gesuggereerd dat door de bomen zou heenkomen. Maar de kastanjes zijn zodanig dichtgegroeid dat er nog maar weinig licht doordringt in tegestelling wanneer er linden, die Lubbers kiest, zouden komen te staan. Bovendien worden de toppen van de linden gesnoeid. .
Lubbers heeft geen keitjes en alleen granieten stroken waardoor er een glad bestraat plein ontstaat.
De voorbeelden zijn te zien in het Stadskantoor.

De kosten van een nieuwe inrichting van de Parade belopen rond de 4 miljoen euor, afgezien van een voorbereidingskrediet dat al voor onderzoek e.d. is uitgegeven.
Het Bossche bureau Lubbers gaat uit van een gladde Belgische hardstenen vloer en kiest voor lekvrije [bladharige tegen luizen bestand zijnde] lindenbomen. Peter Lubbers:’Je hebt maar een keer de kans zonder veel overlast de zieke kastanjes te vervangen. Het Rotterdams buro Quadrat kiest voor granieten keien, waarmee het plein waaiervormig wordt geplaveid. De wandelpromenades daaromheen bestaan uit meer langgerekte granieten stroken.

-De keuze voor het plaveisel van de Parade door
links Atelier Quadrat uit Rotterdam: granieten waaiervormige gelegde keien.
-Rechts de granioeten stroken van Buro Lubbers.
Het bezwaar uit de zaal was dat de vlakke stenen van Lubbers door vrachtverkeer aan gort wordt gereden. 'Maar dan is de ondergrond niet goed  en zijnde stenen te dun,' aldus Peter Lubbers.
Een ander vindt de hierboven getoonde  granieten, waaiervormige keien te hobbelig. In de kritiek daarop werd al gauw naar de nieuwe bestrating van de Markt verwezen.
Voor Lubbers is een gladde/strakke vloer het meest praktisch en esthetisch gezien tijdloos.

-Rechts boven: Het panel met de twee ontwerpers Peter Lubbers [2e van links] en Paul Achterberg van Atelier Quadrat [3e vl.]. Uiterst links projectleider Kees van Kreeke en rechts, naast  presentator Menno Bentveld, wethouder Jetty Eugster.foto's © paul kriele, 6 april 2009.

 

Zieke kastanjes
Quadrat wil de [rijen] kastanjes bewust handhaven omdat ze goed combineren met de architectuur [kleur] van de omgeving. ‘Het moet nog blijken dat de bomen werkelijk ziek zijn, zegt Paul Achterberg van Quadrat en schuift daarmee de beslissing vooruit de bomen nu te vervangen. ‘Eerst injecteren met voedsel en ruimte geven. Dan zien wel later wel of ze alsnog [door ziekte] vervangen moeten worden.’
Lubbers brengt de vier rijen bomen aan de Theaterkant terug tot drie en de drie rijen aan de Weeshuiskant [zuidkant] tot twee terug.
Mochten de bussen van de Parade verdwijnen, dan kunnen de terrassen volgens Lubbers tot aan de bomenlijn reiken. Atelier Quadrat houdt een rijbaan aan- en als de bussen verdwijnen- kan die rijbaan wandelpromenade worden.
De terrassen krijgen bij Quadrat tot 6,5 meter extra ruimte, zodat ook de gevels beter uitkomen. Beide bureaus houden rekening met een aantal parkeerplaatsen voor kerkbezoekers [invaliden].
Wat archeologie betreft: de een markeert de funderingen van de voormalige St. Nicolaaskerk met een messingstrip, de ander met een bronzen strip in het plaveisel..
Lubbers gaat dieper in op kunst en cultuur dmv een ‘Parademuseum’ dat bijv. voorziet in een bank voor de Paradeverhalen een plek voor de kunstobjecten en digitale infozuilen die bijv. de agenda van TheateradParade en de St.Jan vermelden.
Quadrat heeft op de Noord-Oostkop en op de Zuid-Westkop zitplaatsen met granieten banken bedacht.

Buro Lubbers, dat er de voorkeur aan geeft de zieke kastanjes nu [er is maar één keer]  te vervangen, Dat geeft ook de minste overlast wanneer de Parade toch op de schop moet.
Bij een kwekerij zijn al niet druipende [bladharige]lindenbomen gereserveerd.
Als voorbeeld toont Lubbers zo'n boom die tijdelijk bij TheateradParade is geplant
.

foto' s © marc venrooij, 5 april 2009.

kastanje keuze

Er was 's avonds in de Pleinzaal een opmerking dat er zo'n sterk verschil bestaat tussen Quadrat die per sé de kastanjes wil behouden. Paul Achterberg van Quadrat: 'Ga met die bomen de toekomst in. Als zuilen roepen ze bij mij een enorme emotie op.'
Maar oud-cafébaas en oud-Paradebewoner Addy de Backer vindt kastanjes te zwaar en erg massief. 'Ze belemmeren het zicht op de St.Jan.' Dat vindt ook cafébaas van 't Pumpke Peter van denGroenedaal.
Peter Lubbers maakte zijn keuze voor plakvrije lindenbomen niet alleen vanwege de ziekelijke omstandigheid van de kastanjes, er spelen ook standplaatsfactoren mee: ' Ze zijn ook door de tand des tijds aangetast en door evenementen e.d. beschadigd, ze belemmeren het beeld op de St.Jan  en staan te dicht op elkaar.' Lubbers zette tijdleijk als voorbeeld een lekvrije lindenboom voor het Theater.

Er waren insprekers [Inge Harkema], die  vroegen om een bewaker zodat zeker is dat uitgevoerd wordt wat nu bepaald is..
Welke oude stratenmaker van weleer bestaat er nog die het vak verstaat..? was een van de vragen.
Hierboven: Omroep Brabant-radio actief.
Architect Pruyn stak een waarschuwende vinger op richting de twee ontwerpers:' Straks komen er allerlei commissies en worden er concessies afgedwongen en blijft er van uw oorspronkelijk plan niets over...Hierboven: Omroep Brabant-tv actief met architect Pruyn, die vindt dat de ontwerpers niet moeten afwijken van hun idee en zich niet moeten laten ompraten.'Houdt uw rug recht, aldus Pruyn.

foto's © paul kriele, 6 april 2009.

Insprekers

In de pleinzaal van TheateradParade waren een 250-tal burgers bijeengekomen om de plannen voor een nieuwe bestrating van de Parade te aanhoren. De avond stond olv Vara coryfee Menno Bentveld.

De Van der Vens [Clemens en neeltje] en de Quantes twijfelden aan de houdbaarheid van de Parade vanwege het steeds toenemende zware vracht- en autobusverkeer. Met name die duizenden autobussen die per jaar door de Peperstraat en Oude Dieze komen. De Triniteitstraat zit nu al regelmatig dicht vanwege de belading door lange vrachtwagens voor TheateradParade, aldus de Triniteitstraatbewoners Quantes.
Volgens wethouder Eugster blijft het een probleem een alternatief te vinden voor het Openbaar Vervoer. 'De druk vernmindert wanneer we dit jaar kleinere bussen gaan inzetten.'
Beide ontwerpers hebben een variant ingebouwd voor het geval de stadsbussen alsnog van de Parade verdwijnen. 
Dan komt er ook iets meer ruimte voor de terraasneedie niet tot aan de bomenrij behoeven te reiken.
Pierre Don had onderweg van het station naar de Parade Maarten van Rossem ontmoet en hem verteld dat ie naar een info-avond over de nieuwe Parade onderweg was. Waarop Van Rossem hem dringend zei, dat ze de bomen moeten laten staan..  .  Waarvan acte, aldus Don als een van de laatste insprekers.

Tot 20 april 2009 stemmen, óf via de gemeentelijke site, óf via de kaart in het Parademagazine. Daarna het tellen van de stemmen en nu alvast zijn de nieuwe ontwerpen in het Stadskantoor te zien.


Een mal van de waaiervormig geplaveide Parade [ontwerp Atelier Quadrat] wordt het Stadskantoor binnengetakeld voor de expositie rond de Parade-ontwerpen.
foto's © paul kriele, 7 april 2009.

Terug naar boven