Protest tegen bussen over Parade afgewezen

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-05-2009 | Gewijzigd op: 08-05-2009
Volgens de Parade-omwonenden: Herrie makende, stinkende en trilling veroorzakende stadsbussen..
boven: foto © albert brokke, 2007.
rechts foto © quadrat, 6 april 2009.
Een verkeersvrije Parade -bevrijd van autobussen-dat  is nog toekomstmuziek, aldus wethouder Eugster op de Paradeplannenavond [maandag 6 april 2009], waar de plannen van Quadrat en Lubbers bekend werden gemaakt.. Maar voor omwonenden van die drukke Parade duurt dat 't.z.t. nog te lang...

Het protest van omwonenden van de Parade tegen het lawaai en de trillingen, die de bussen van de stadsdienst veroorzaken, is afgewezen. Dat protest manifesteerde zich nog eens erg sterk toen het echtpaar Kwantes, elk individueel op de Paradeplannenavond [maandag 6 april 2009] het woord nam om hun kritiek op de daar aanwezige wethouder Jetty Eugster openlijk en herhaaldelijk te uiten, alsof ze in 10 jaar niet gehoord waren. Eugster wil t.z.t. de bussen van de Parade weren. De wethouder verdedigde zich dat er nog niets was gebeurd, door de ontwikelingen in de techniek [kleinere bussen] én met het vooruitzicht op het hoofd-verkeers-structuurplan.
Maar 'de Kwantessen', die met hun aanhoudende interventies die avond met een boegeroep werden beloond, blijken toch nog een serie van 60 omwonenden achter zich te hebben geschaard.
Maar voor het 'College van Beroep voor het Bedrijfsleven', waar hun beroep [4 mei 2009] diende, kregen zij nul op het request. Niet de provincie, die de licenties van het openbaar busvervoer verstrekt, maar  busmaatschappij Arriva is de instantie waar dat protest moet worden ingediend.