Onderzoek gestart naar alle kastanjebomen op Parade

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-01-2021 | Gewijzigd op: 13-01-2021
Parade: Onderzoek naar kastanjebomen door Cobra Adviseurs maandag 11 januari 2021 gestart
 
Medewerkers Cobra Adviseurs zijn
maandag 11   januari 2021 met onderzoek naar alle kastanjebomen op
de Parade begonnen.

.....................................

foto © paul kriele,
11 januari 2021.

Zoals door de gemeente werd aangekondigd zijn medewerkers van Cobra Adviseurs maandag 11 januari 2021  gestart met een onderzoek naar de staat van alle kastanjebomen op de Parade. Het gebeuert met trekproeven om te testen of de wortels of die nog wel krachtig genoeg zijn.
Uit de bomenrijen zijn er al bijna 20 verwijderd.
Cobra licht toe dat het nog een hele kwestie is. Dat is niet alleen door de politiek op te lossen. Ook al duurt het voor sommigen wel erg lang.
Hier schuilt een stuk historie achter. Zoals het historisch aanzien van de Parade als mooiste plein van Brabant. Daar ga je niet zo een stel monumentale bomen weghalen . Ook een historischs achtergrond is de ondergrond . Daar heeft eertijds een Groot Begijnhof gestaan. Archeologisch gezien mag je dat niet met graafwerk gaan verstoren. Laat staan kuilen graven voor nieuwe bomen.
Want dat is ook nog een moeilijke keuze: welke bomen komen er? Een plataan of een linde of een kastanje. Die laatste staat nu al minder goed bekend. Een plataan is een saaie boom en een linde geeft elk najaar een plakkerige slijmlaag.
 
Cobra onderzoekt  met treksnoeren  de stabiliteit en staat van de wortels van de kastanjebomen op de Parade. foto © paul kriele,  13 januari 2021.

Bij die kap spelen -in een tijd van de klimaatverandering- enkel factoren ook nog een rol, zoals het gebrek aan zuurstofuitstoot door de bomen, of dat door de kap een tijd de beschutte paraplu tegen de warmte van de zon verdwijnt. Dat zijn belangrijke factoren in een verbeterend milieu. Dus uit die visie is wel op te maken dat er zal nog veel water door de Binnendieze zal stromen voor al eer hier iets gebeurt.

Bericht van 23 december 2020 Extra onderzoek naar staat van de kastanjebomen
Na het vellen van een zieke boom en het constateren van een zwak wortelstelsel van drie andere bomen aan de oostkant van de Parade, heeft B&W besloten  dat het direct kappen van de bomen vanwege de veiligheid niet nodig is. Wel moet onderzoek worden gedaan naar de ernst van de wortelrot. Begin januari doen we daarom uitgebreider onderzoek.
Dat richt zich niet zo zeer op de gevolgen van de bloedingsziekte, maar meer naar de aantasting van het wortelstelsel zoals dat onlangs bleek. V

Vanaf 4 januari 2021 volgt-gedurende twee weken-  onderzoek naar alle bomen op de Parade dmv uitgebreide trekproeven  zodat stevigheid van het wortelstelsel goed gemeten kan worden. Afgekeurde bomen worden meteen gekapt. De uitkomst daarvan bepaalt  de te nemen vervolgstappen.

Bericht van  9 december 2020 Nog eens drie kastanje bomen ziek.
B&W beraden zich afhankelijk van het zondag 6 december 2020 gehouden onderzoek naar de staat van de kastanjebomen, welk belsuit genomen moet worden: zo doorgaan,  of meer -uit veiligheiddsoverwegingen - kappen van de bomen.

Behoud bomen onzeker Ons uitgangspunt is tot nog toe geweest om de bomen zo lang mogelijk te behouden, in de wetenschap dat de bomen na nieuwbouw van het Theater aan de Parade vervangen worden. De gebeurtenissen van de afgelopen week maken het onzeker of we dit uitgangspunt kunnen volhouden. Veiligheid staat immers voorop. De komende dagen worden de onderzoeksgegevens geanalyseerd. Op grond daarvan zullen we passende maatregelen nemen. We zullen u daar nader over informeren.

Binnen een week nog eens drie kastanjebomen geveld en afgevoerd.
Dinsdag 8 en woensdag 9 december 2020 zijn opnieuw drie zieke kastanjebomen op de  Parade geveld, in  stukken gezaagd en afgevoerd. foto © paul kriele,  9 december 2020.

Bericht van 5 december 2020: Opnieuw een zieke kastanjeboom op Parade geveld


.......................
Nagenoeg op dezelfde plek nabij de Zuiderpoort viel in juli 2016 ook al een verzwakte boom om. foto © paul kriele, 1 juli 2016.
Opnieuw is een zieke kastanjeboom op de Parade geveld. Die ziekte kwam [pas] aan het licht op vrijdagmiddag 4 december 2020. De boom leed aan de bekende kastanjebloedingsziekte. Daarop heeft de gemeente een groenbedrijf ingeschakeld die de boom in stukken zaagde en afvoerde 
De gemeente laat komend weekeind de overgebleven 90 bomen controleren. 
 

Terug naar boven