Parade:kastanjebomen afgevoerd/Iepen in bakken geplaatst

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2021 | Gewijzigd op: 03-04-2021
Intussen, na het afvoeren van de vermaalde kastanjes op de Parad , is er ook een reeks jonge iepen in bakken langs de pastorie en het theater geplaatst. Dat is gebeurd om de vleermuizen die op de Sint Jan verblijven eb onderweg zijn naar de polders, een 'tussenstation' te bieden. 
 
.............................
Een rij iepen geplaatst iepen in  bakken  langs de Oostkant van de Parade als 'tussenstation' voor overkomende vleermuizen.. foto's © paul kriele, 3 apri 2021.

Intussen is ook met de sloop van het theater begonnen. Eerst vinden er wat voorbereidende werkzaamheden plaats, zo meldt de gemeente in een bericht. Maar officieel gaat het grote karwei op 19 april a.s. beginnen. 
..................

. foto © paul kriele, 3 april 2021.


Bericht van 29 maart 2021 Kappen, vermalen en afvoeren van zieke kastanjes 
Maandag 29 maart 2021: Impressie van het laatste karwei rond de verziekte kastanjebomen op de Parade: Kappen, fijn zagen en afvoeren. foto's © henk van esch, 29 maart 2021. 

Maandag 29 maart 2021 werden door de Gebrs. Peters en Stefan Geerts de nog bestaande kastanjebomen op de Parade gekapt, fijn gezaagd / gemalen en afgevoerd. 

Bericht van 24 maart 20212 Extra tijdelijke bomenrij voor vleermuizen

Door de aanwezigheid van vleermuizen op en in de nabijheid van de Sint Jan en door hun vlucht via de bomen op de Parade naar het Bossche Broek, worden er door de kap van de bestaande zieke, bomen tijdelijk bomen in bakken aan de Oostkant [Choorstraat tot Triniteitstraat]  geplaatst.
Deze twaalf bomen, die vijf meter hoog zijn, komen er medio april dit jaar.
Komend najaar, na de kap /snoeien eind maart 2021, begint er eerst archeologisch onderzoek vooraleer de nieuwe bomen geplant kunnen worden. Dat onderzoek start al april.Voor meer info https://www.denbosch.nl/nl/projecten/bomen-parade
 
Bericht van 4 maart 2021 Alle bomen op Parade weg, 112 bomen keren er voor terug
Zicht op een Parade met
nieuw aangeplante 122 bomen
die opgesteld staan in een
18e eeuwse bomencarré.

© gemeente den bosch
...............................
Alle bomen op Parade gaan weg, er komen 122 nieuwe bomen voor terug. Om de bomenaanplant minder risicovol te maken worden het 61 vijf meter hoge lindes en 61 vijf meter hoge iepen. Binnenkort worden eerst de overgebleven bomen verwijderd. Dan volgt er nog archeologisch onderzoek omdat het -historische gezien- een kwetsbaar terrein is. De gemeente hoopt daarmee meer van de geschiedenis ter plekke te weten te komen.
Dan volgt grondverbetering en vanaf december 2021 worden de nieuwe bomen geplant. Een klein deel is pas later na 2023 aan de beurt in verband met de nieuwbouw van het theater.
De feitelijke aanpak gebeurt in fasen om het plein beschikbaar te houden voor de horeca en evenementen.De kosten van het vervangen bedragen €1.000.000.

Bericht van 18 februari 2021: Parade: Kappen van zieke kastanjebomen 
Woensdagmorgen 17 februari 2021 is Van den Biggelaar Groen uit Den Dungen begonnen met het kappen van 33 kastanjebomen* op de Parade samen met het takelbedrijf gebrs.Peeters.
Herkansing voor afgedankte Paradebomen
Met de gemeente wordt overlegd om aan het hout een ludieke-historische bestemming te geven. Maar in ieder geval gaat een stel [20] bomen naar de Stichting Stadshout, waarvan voorzitter Jan Lpouvenberg in het BD [dd.18022021] zegt dat in overleg met de gemeente bepaald wordt aan wie of wat.
..

 
Van den Biggelaar is woensdag 17 februari 2021 begonnen met het kappen van 33 kastanjebomen, die  deels ziek zijn of deels aangemerkt als bomen met een slecht wortelsysteem. foto's © paul kriele, 17 februari 2021.
 
Hierboven: De kapwerkzaamheden door van denm Biggelaar en hieronder boomstronken die wachten op een nieuwe bestemming.  foto's © henk van esch, 17 februari 2021.

* Bericht van 12 februari 2021 Kappen van 33 kastanjebomen  op de Parade
Omdat naast een ziekte van de bomen ook het wortelstelsel is aangetast, startte Cobra iov de gemeente op 11 januari 2021 een onderzoek naar die situatie van de wortels van de bomen. Daaruit volgde een afkeuring van 33 bomen. Dat betekent: kappen van die bomen. De meesten aan de kant van de café's.
Mogelijk kan ook nog de vorste invloed hebben op de bomen, zo meldt een bericht van de gemeente van 11 februari 2021. De kap gaat daarom al op maandag 15 februari  2021 beginnen. Dus sneller dan gepland.
Intussen werkt de gemeente aan een vervangingsplan voor de te kappen bomen.  Er staan er na de kap nog 58.

Bericht van 11 januari 2021 Onderzoek gestart naar wortelstabititeit van kastanjes op Parrade
 
Medewerkers Cobra Adviseurs zijn
maandag 11   januari 2021 met onderzoek naar alle kastanjebomen op
de Parade begonnen.

.....................................

foto © paul kriele,
11 januari 2021.

Zoals door de gemeente werd aangekondigd zijn medewerkers van Cobra Adviseurs maandag 11 januari 2021  gestart met een onderzoek naar de staat van alle kastanjebomen op de Parade. Het gebeuert met trekproeven om te testen of de wortels of die nog wel krachtig genoeg zijn.
Uit de bomenrijen zijn er al bijna 20 verwijderd.
Cobra licht toe dat het nog een hele kwestie is. Dat is niet alleen door de politiek op te lossen. Ook al duurt het voor sommigen wel erg lang.
Hier schuilt een stuk historie achter. Zoals het historisch aanzien van de Parade als mooiste plein van Brabant. Daar ga je niet zo een stel monumentale bomen weghalen . Ook een historischs achtergrond is de ondergrond . Daar heeft eertijds een Groot Begijnhof gestaan. Archeologisch gezien mag je dat niet met graafwerk gaan verstoren. Laat staan kuilen graven voor nieuwe bomen.
Want dat is ook nog een moeilijke keuze: welke bomen komen er? Een plataan of een linde of een kastanje. Die laatste staat nu al minder goed bekend. Een plataan is een saaie boom en een linde geeft elk najaar een plakkerige slijmlaag.
 
Cobra onderzoekt  met treksnoeren  de stabiliteit en staat van de wortels van de kastanjebomen op de Parade. foto © paul kriele,  13 januari 2021.

Bij die kap spelen -in een tijd van de klimaatverandering- enkel factoren ook nog een rol, zoals het gebrek aan zuurstofuitstoot door de bomen, of dat door de kap een tijd de beschutte paraplu tegen de warmte van de zon verdwijnt. Dat zijn belangrijke factoren in een verbeterend milieu. Dus uit die visie is wel op te maken dat er zal nog veel water door de Binnendieze zal stromen voor al eer hier iets gebeurt.

Bericht van 23 december 2020 Extra onderzoek naar staat van de kastanjebomen
Na het vellen van een zieke boom en het constateren van een zwak wortelstelsel van drie andere bomen aan de oostkant van de Parade, heeft B&W besloten  dat het direct kappen van de bomen vanwege de veiligheid niet nodig is. Wel moet onderzoek worden gedaan naar de ernst van de wortelrot. Begin januari doen we daarom uitgebreider onderzoek.
Dat richt zich niet zo zeer op de gevolgen van de bloedingsziekte, maar meer naar de aantasting van het wortelstelsel zoals dat onlangs bleek. V

Vanaf 4 januari 2021 volgt-gedurende twee weken-  onderzoek naar alle bomen op de Parade dmv uitgebreide trekproeven  zodat stevigheid van het wortelstelsel goed gemeten kan worden. Afgekeurde bomen worden meteen gekapt. De uitkomst daarvan bepaalt  de te nemen vervolgstappen.

Bericht van  9 december 2020 Nog eens drie kastanje bomen ziek.
B&W beraden zich afhankelijk van het zondag 6 december 2020 gehouden onderzoek naar de staat van de kastanjebomen, welk belsuit genomen moet worden: zo doorgaan,  of meer -uit veiligheiddsoverwegingen - kappen van de bomen.

Behoud bomen onzeker Ons uitgangspunt is tot nog toe geweest om de bomen zo lang mogelijk te behouden, in de wetenschap dat de bomen na nieuwbouw van het Theater aan de Parade vervangen worden. De gebeurtenissen van de afgelopen week maken het onzeker of we dit uitgangspunt kunnen volhouden. Veiligheid staat immers voorop. De komende dagen worden de onderzoeksgegevens geanalyseerd. Op grond daarvan zullen we passende maatregelen nemen. We zullen u daar nader over informeren.

Binnen een week nog eens drie kastanjebomen geveld en afgevoerd.
Dinsdag 8 en woensdag 9 december 2020 zijn opnieuw drie zieke kastanjebomen op de  Parade geveld, in  stukken gezaagd en afgevoerd. foto © paul kriele,  9 december 2020.

Bericht van 5 december 2020: Opnieuw een zieke kastanjeboom op Parade geveld


.......................
Nagenoeg op dezelfde plek nabij de Zuiderpoort viel in juli 2016 ook al een verzwakte boom om. foto © paul kriele, 1 juli 2016.
Opnieuw is een zieke kastanjeboom op de Parade geveld. Die ziekte kwam [pas] aan het licht op vrijdagmiddag 4 december 2020. De boom leed aan de bekende kastanjebloedingsziekte. Daarop heeft de gemeente een groenbedrijf ingeschakeld die de boom in stukken zaagde en afvoerde 
De gemeente laat komend weekeind de overgebleven 90 bomen controleren. 
 

Terug naar boven