Groen Links tornt - dit keer - aan Paradebesluit

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-09-2009 | Gewijzigd op: 28-09-2009
Groen Links komt nog eens terug op het besluit * over de herinrichting van de Parade. Door te wijzen op de stabilisering van de bloedingsziekte van de kastanjes en het feit dat de bevolking zich uitsprak voor behoud van die kastanjes, stellen de Bossche Groenen nog eens vragen over dat besluit.
De fractie vraagt in een brief [dd. 25 september 2009] ondertekend door Peter van Dorenmalen, of het College van B&W gezien deze feiten de uitvoering wil uitstellen..?  De brief gaat vergezeld van een achttal - op speciefieke  gezondheidsaspecten gerichte-vragen. 

*Afgelopen voorjaar kozen B&W voor Lubbers als ontwerper van een nieuwe Parade, waar de kastanjes zouden worden vervangen door linden.

Buro Lubbers  voor Landschapsarchitectuur en Stedelijk Ontwerp 'plantte' dit voorjaar alvast een nieuwe -redelijk volwassen -linde op de Parade.

foto © marc venrooij, 5 april 2009.