Hoekpand Parade/Peperstraat staat te koop

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-10-2010 | Gewijzigd op: 08-11-2010
ABN/AMRO met een kantoorpand op de hoek Parade/Peperstraat concentreert zich nu volledig op het /Kardinaal van Rossumplein 2. Daar is ABN/AMRO/MeesPierson sedert 15 oktober 2010 neergestreken. Het hoekpand op de Parade 14/ Peperstraat 2 staat leeg. De bank heeft dit historische pand uit de16e eeuw te koop gezet.
In de afgelopen zomer 2010 vertrok ABN/AMRO al uit de Visstraat welk perceel ook te koop staat, hoewel er eerst nog de aan de bank gelieerde Deutsche Bank in gevestigd zou blijven.

Parade 14, voorheen het bankgebouw van ABVN/AMRO,  staat te koop. Aan de overkant betrekt de 'Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch dit najaar Parade 12 [hoekpand het de Lange Putstraat. Maar nummer 13 van Geoffrey Groenewoud staat nog ' in de aanbieding'. Nummer 12 wordt  het Kringhuis.

foto © paul kriele, 31 oktober 2010.

Het markante hoekpand op de Parade heeft een rijke historie. In de meeste recente periode staat het voor velen bekend als bankgebouw. In 1962 kocht de Nederlandsche Handel Maatschappij [NHM] het pand en bood de toenmalige burgemeester Rob Lambooy bij de opening op 7 september 1962 voor de nieuwe Muziekschool 1000 gulden aan. Kort ervoor was het verbouwd door de firma Kreté met respect voor de Empirestijl waarin het hoekhuis is opgetrokken.

In het riante huis hebben vooraanstaande families gewoond onder wie [in chronologische volgorde] de Van Rijckevorsels, de weduwe Van Heijst [in het linkerpand naast het hoekhuis en de chirurg Van der Spek. De familie Rits huurde aanvankelijk [vanaf 1932] het pand van de chirurg Van der Spek en in 1947 werd het gekocht.
Het notarisgeslacht Rits, dat al vanaf 1835 notarissen heeft voortgebracht, heeft laatstelijk het perceel als woonhuis en notariskantoor gebruikt.
Oud-notaris wijlen Hans Rits is een telg uit een notarisgeslacht. Diens overgrootouders zijn afkomstig van de Nieuwstraat  Fransicus J. M. Rits was al vanaf 1835 notaris. Vader Hendrik.C.M. Rits geboortig in de Nieuwstraat, verhuisde rond 1932 met zijn notariskantoor naar de Parade.
Vanaf eind jaren vijftig bewoonde de familie Rits-Goulmy met de kinderen, Marianne, Trees, Frans en wijlen Hans en Louis het huis dat ook nog een binnenplaats voor rijtuigen heeft aan de Peperstraat. Hans Rits stopte op 1 juni 1988 als notaris en trok zich met zijn vrouw terug in Vught, waar hij enkele jaren daarna [† 1996]overleed. Een van de verhalen van de spraakzame Hans Rits was dat zijn overgrootvader door koning Willem I te velde was benoemd want Nederland was toen [1810-1830] in oorlog met België.
Het  hoekhuis aan de Parade nam ABN/AMRO begin jaren zeventig in gebruik als effectenkantoor. Het filiaal ressorteerde onder het hoofdkantoor van ABMN/AMRO aan de Stationsweg. Kadastraal stond het pand geregisterd op Weesstraat 1/hoek Peperstraat 2 en weer later kadastraal op Parade 14.

Drie afbeeldingen uit de beginjaren 60, toen het 16e eeuwse hoekpand zich kadastraal nog aan de Weesstraat 1 bevond, net was verbouwd.
-Links het exterieur en onder de woonkamers van de familie Rits, de laatste particulieren die het in  Empire-stijl opgetrokken pand hebben bewoond.
 

foto's ©  archief paul kriele

markante historie
Het hoekpand met koetspoort heeft gedenkwaardige gasten en bewoners gekend . Tussen november 1831 en juni 1832 heeft prins Frederik, zoon van koning Willem I er zijn intrek.
In de eerste 14 dagen van mei 1940 heeft de Ortskommanand er gelogeerd, maar vertrok -[vanwege doortocht naar Engeland, naar Arras.
 En in de laatste Tweede Wereldoorlog, nadat in mei 1940 de Duitsers het hadden gekonfisceerd, nam –vijf jaar later -namens de geallieerden de stadscommandant [Townmajor] Edwards er enige maanden zijn intrek. Juist in die periode staat ook het bezoek van generaal Montgomery in dit gastenboek geregistreerd toen de hoogste opperbevelhebber op weg was naar Duitsland.
Luc van Gent zegt dat het bezoek van Montgomery in 1945 niet zeker is. Wel dat van 1944, toen de generaal zijn hoofdkwartier in Helmond had.
Nog meer gasten van aanzien volgen uit de bewoning door de familie Schaepman van de bovenwoning op Weesstraat 1 . Herman Schaepman was in de jaren 70 directeur van het ABN/AMRO-Den Bosch met Van Offeren als de filiaalleider van het effectenkantoor op de Parade. Dat 'filiaal' viel onder het hoofdkantoor aan de Stationsweg. Schaepman was gehuwd met ene Houben, een schoonzus van Frank Houben [oud-CvdK] en de vrouw van diens broer Philip, de oud-burgemeester van Maastricht. Dankzij de Houbens bezochten wel eens leden van het koninklijk huis Parade 14, ofwel Weesstraat 1.

Verder terug in de archieven komen  we dus de datum najaar 1962 tegen, toen het pand aan de Nederlandsche Handel Maatschappij [NHM\] werd verkocht. De NHM was de voorloper van de ABN/AMRO, die het tot de zomer van 2010, als representatief kantoor- en bankgebouw benutte.


Terug naar boven