Voorwerk voor herinrichting Parade begonnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2011 | Gewijzigd op: 30-05-2011
Vandaag maandag 23 mei 2011 is de gemeente begonnen met voorwerk dat de inleiding vormt van een nieuwe heringerichte Parade, welk laatste traject pas na de  bouwvakvakantie zal aanvangen.

Aan de zuidzijde, ofwel de zijde van de Weesstraat wordt het parkeereiland opgeheven evenals de straat die vanaf TheateradParade recht op de Lange Putstraat uitkomt. Daarvoor in de plaats komen twaalf invalide parkeerplaatsen.
Daarom worden daar eerst de water-en gasleidingen vernieuwd en de riolering, die in slechte staat verkeert, vervangen en vergroot.
 Later dit jaar zal dat ook aan de zijde van de café's gebeuren.Maar daar zal een boortechniek worden toegepast zodat de terrassen niet tijdelijk behoeven te worden opgeheven.

situatie 30 mei 2011,
De nieuwe leidingen liggen al klaar.
foto © paul kriele, 30 mei 2011.

Bericht 23 mei 2011
Vernieuwing van de leidingen aan de zuidzijde ofwel de zijde van de Weesstraat ter voorbereiding van een nieuwe, heringerichte Parade.

foto © paul kriele, 23 mei 2011.