Proefarcheologie op Parade bij Bisschoppelijk Paleis

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-07-2011 Archeologen van de BAAC zijn momenteel met proefopgravingen bezig op de Parade voor het Bisschoppelijk Paleis. Aanleiding is dat daar een nieuwe riolering wordt aangelegd. De opgravingen  zijn er op gericht te onderzoeken of er zich hier ook oude middel eeuwse resten in de grond bevinden.  Bekend is dat er op de Parade een Groot Begijnhof stond.

Archeologie voor het Bisschoppelijk Paleis.

foto © paul kriele, 15 juli 2011.

Maar de archeologen Ingrid Cleijne en Jorrit van Horsen twijfelen er aan of in dit gedeelte ook iets van oude muren is terug te vinden Ten eerste was de huidige stoep van het Paleis eerder een straat.  Dan is het ook nog zo dat als er iets zou zitten, die zaak ernstig verstoord is door allerlei leidingen die zich dus nu onder dat trottoir bevinden.
Vandaag  wordt het onderzoek al afgesloten.