Tijdschema herinrichting Parade

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-09-2011 | Gewijzigd op: 25-09-2011
Werkzaamheden Parade Zijn verdeeld over 2011 en 2012 [vier fasen].
Het plein zelf komt pas aan de beurt vanaf 7 november 2011.
Eerst wordt begonnen met de weg en de trottoirs aan de Westzijde ofwel horecakant
.

foto © paul kriele, 23 september 2011.

In 2011  [2 fasen]
Fase 1
-van maandag 26 september t/m vrijdag 14 oktober 2011: Aanleg rijbaan met gebakken klinkers aan de westzijde [cafézijde] van de Parade. 
-van maandag 17  oktober t/mvrijdag 4 november 2011: aanleg trottoir met een nieuwe tegel ook westzijde.

De bushokjes gaan tijdelijk naar de zijde Weesstraat.

foto © paul kriele, 1 september 2011.

Fase 2
-van maandag 7 t/m vrijdag 18 november 2011: Inrichten noordzijde [kerkzijde] door hergebruik van de bestaande keien.

Als belangrijkste uitgangspunten geldt: 
- Handhaven van de bomen.
- Hergebruik van de bestaande granieten keien.
- Aanleg van de wegen met gebakken klinkers.
- Aanleg van trottoirs met een nieuwe tegel.
 

Juli 2011: de Parade lag klaar voor de openlucht opera. Hoe dat in 2012 zal gaan...?

foto © paul kriele, 7 juli 2011.

In 2012 fasen 2a, 3 en 4

- de rijbaan en de parkeervakken worden voorzien van de definitieve bestrating.
- herinrichten van het plein onder en tussen de bomen.
-oostzijde [pastorie/theaterzijde].

De totale herinrichting van de Parade is vóór de bouwvakvakantie  [eind juli] 2012 klaar.
De twee bushokjes aan de zuidkant van de Parade worden in fase 1 verplaatst naar hun definitieve locatie aan de (voormalige) Weesstraat. Hierdoor komen er twee (nu nog tijdelijke) parkeerplaatsen te vervallen.

Bereikbaarheid
Tijdens fase 1a september/ oktober 2011] zijn de kruisingen met Kerkstraat, Lange Putstraat en Peperstraat voor één week afgesloten. Tijdens fase 2 [november 2011] wordt de kruising met de Choorstraat voor korte tijd afgesloten. Tijdens fase 4 [aanpak Oostzijde] wordt de kruising met de Triniteitstraat voor korte tijd afgesloten. Terug naar boven